Šroubovaná korunka a individuální abutment

Teoreticko-praktický kurz určen především zubním technikům se bude konat v laboratoři Know-how Dent s.r.o. v Českých Budějovicích. Celým kurzem účastníky provede zakladatel funkčně estetické laboratoře Know-how Dent s.r.o. Matouš Záhorec.

V úvodu kurzu budou účastníci seznámeni s postupy a pravidly výroby šroubované korunky a individuálního abutmentu teoreticky, následovat bude samotná výroba šroubované korunky v distálním úseku a individuálního abutmentu ve frontálním úseku, a to na připraveném modelu s implantáty BioniQ®. Na kurzu školitel předvede plánování a výběr správných komponentů pro jednotlivé práce.

Během výroby šroubované korunky budou účastníci angulovat štolu pomocí báze Uni-Base® AN tak, aby funkčně i esteticky vyhovovala. Individuální abutment budou vytvářet pro horní velký řezák. Účastníci budou pracovat s wax-upem do výsledného tvaru zubu.

Celé školení bude rozděleno do několika bloků. Po každém bloku školitel individuálně práci zkontroluje a vysvětlí případné nedostatky. Výsledkem bude správná modelace pod i nad úrovní měkké tkáně.

Během školení budou účastníci pracovat s voskem, aby byla problematika co nejlépe pochopena. V závěru školitel předvede celý postup digitálně v Exocadu.

 

Termín: bude upřesněn, 9.00–17.00 hod

Místo: Know-how Dent s.r.o., Husova tř. 478/88, 370 05 České Budějovice

Cena: 12 000 Kč vč. DPH

Pro praktický kurz jsou nutné základní teoretické znalosti.

Školení je praktickým kurzem, proto je nutný vlastní pracovní oděv, modelovací nástroje na vosk, oblíbený vosk na modelaci, termonůž.

Každý účastník obdrží model se dvěma replikami implantátu BioniQ®, dvě titanové báze Uni-Base® AN a certifikát. Během akce je zajištěno občerstvení.

 

 

Přednášející: Matouš Záhorec

 • V roce 2008 absolvoval VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, obor zubní technik.
 • Od roku 2008 působil jako zubní technik na několika soukromých klinikách.
 • V roce 2019 založil funkčně estetickou zubní laboratoř Know-how Dent s.r.o. se specializací na rekonstrukce mezičelistních vztahů a znovuobnovení jejich funkce.
 • Pravidelně pořádá školení a přednášky pro zubní techniky.

Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů

< Zpět