Šroubovaná korunka a individuální abutment

V rámci jednodenního teoretického kurzu konaného v Praze budou účastníci seznámeni s postupy a pravidly výroby šroubované korunky a individuálního abutmentu. Nabyté teoretické znalosti mohou následně uplatnit v praktickém kurzu, který se bude konat v laboratoři Know-how Dent s.r.o. v Českých Budějovicích. Celým kurzem účastníky provede zakladatel funkčně estetické laboratoře Know-how Dent s.r.o. Matouš Záhorec.

 

Teoretický kurz

Kurz je vhodný pro zubní techniky i lékaře

V rámci teoretického kurzu budou účastníci seznámeni s postupy a pravidly výroby šroubované korunky a individuálního abutmentu.

Jak minimalizovat chyby během pracovního postupu v ordinaci a laboratoři? Jak maximálně využít sortiment titanových bází a vybrat tu správnou pro konkrétní práci? Jaké podklady by měl lékař poskytnout technikovi, aby byla práce zhotovena s maximální individualizací? Jak designovat tvar pod a nad měkkou tkání, aby se protetika dlouhodobě dobře integrovala? Tyto a další otázky zodpoví přednášející Matouš Záhorec.

Termín: 21. 10. 2022, 9.30–15.00 hod.
Termín pro zaslání přihlášky je do 9. 10. 2022
Do poznámky v přihlášce uveďte „TEORETICKÝ KURZ“.

Místo: LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín

Parkování: Parkování je možné v areálu LASAK, podélně u silnice v ulici Českobrodská nebo u nedalekého obchodu Lidl (jedna zastávka MHD).

Cena: 7 000 Kč vč. DPH

Každý účastník obdrží certifikát. Během akce je zajištěno občerstvení.

Program

 • Seznámení s postupem otiskování a výroby modelu
 • Podklady pro tvarování gingiválního profilu na základě RTG snímku
 • Správný výběr titanové báze
 • Postupy modelace pod a nad úrovní dásně pomocí vosku
 • Finální voskový tvar abutmentu/korunky před presováním
 • Příprava abutmentu/korunky před vlepením báze
 • Vlepení titanové báze a následné leštění

 

Praktický kurz

Kurz je určen především zubním technikům

Kurz bude zaměřen na výrobu šroubované korunky v distálním úseku a individuálního abutmentu ve frontálním úseku na připraveném modelu s implantáty BioniQ®. Na kurzu školitel předvede plánování a výběr správných komponentů pro jednotlivé práce.

Během výroby šroubované korunky budou účastníci angulovat štolu pomocí báze Uni-Base® AN tak, aby funkčně i esteticky vyhovovala. Individuální abutment budou vytvářet pro horní velký řezák. Účastníci budou pracovat s wax-upem do výsledného tvaru zubu.

Celé školení bude rozděleno do několika bloků. Po každém bloku školitel individuálně práci zkontroluje a vysvětlí případné nedostatky. Výsledkem bude správná modelace pod i nad úrovní měkké tkáně.

Během školení budou účastníci pracovat s voskem, aby byla problematika co nejlépe pochopena. V závěru školitel předvede celý postup digitálně v Exocadu.

Termín: 4. 11. 2022, 9.00–17.00 hod.
Termín pro zaslání přihlášky je do 23. 10. 2022
Do poznámky v přihlášce uveďte „PRAKTICKÝ KURZ“.

Místo: Know-how Dent s.r.o., Husova tř. 478/88, 370 05 České Budějovice

Cena: 12 000 Kč vč. DPH
Sleva 2 000 Kč vč. DPH pro absolventy teoretického kurzu
Sleva bude odečtena z částky za praktický kurz.

Pro praktický kurz jsou nutné základní teoretické znalosti. Nejsou podmíněny naším teoretickým kurzem.

Školení je praktickým kurzem, proto je nutný vlastní pracovní oděv, modelovací nástroje na vosk, oblíbený vosk na modelaci, termonůž.

Každý účastník obdrží model se dvěma replikami implantátu BioniQ®, dvě titanové báze Uni-Base® AN a certifikát. Během akce je zajištěno občerstvení.

 

Na kurzy je možné se přihlásit jednotlivě nebo najednou.

Do poznámky při registraci uveďte „OBA“

 

Přednášející: Matouš Záhorec

 • V roce 2008 absolvoval VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, obor zubní technik.
 • Od roku 2008 působil jako zubní technik na několika soukromých klinikách.
 • V roce 2019 založil funkčně estetickou zubní laboratoř Know-how Dent s.r.o. se specializací na rekonstrukce mezičelistních vztahů a znovuobnovení jejich funkce.
 • Pravidelně pořádá školení a přednášky pro zubní techniky.

Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů

< Zpět