Management

Ing. Jakub Strnad, Ph.D.

generální ředitel

Narodil se 10. prosince 1973 v Mladé Boleslavi. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou (VŠCHT) v Praze. Během studia pracoval v USA jako analytický chemik v laboratoři na Irvine´s Ranch Water District v Kalifornii. Po dokončení studia absolvoval Ph.D. program na VŠCHT v Praze na katedře skla a keramiky. V roce 2004 získal doktorát za práci na kinetice tvorby hydroxyapatitu na anorganických bioaktivních materiálech.

Více
Jan Riedl

Jan Riedl

ekonomický ředitel

Narodil se 27. ledna 1972 v Praze. Studoval elektrotechniku na Střední průmyslové škole dopravní v Praze. V roce 1991 byl přijat na Stavební fakultu ČVUT v Praze. V roce 1995 nastoupil do rodinné stavební firmy zabývající se chemickými izolacemi na bázi sírového betonu, nejprve na pozici provozního technika, postupně se vypracoval do vedení firmy.

Více

Doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc.

vedoucí materiálového a klinického výzkumu

V roce 1962 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. V letech 1970–1971 působil jako samostatný vědecký pracovník na univerzitách ve Velké Británii. V roce 1986 byl zaměstnán u firmy Nippon Electric Glass Ltd. v Japonsku jako konzultant v oboru sklokeramických materiálů. Dlouhodobě působil ve Výzkumném ústavu Sklo Union (1974–92).

Více

Zakladatelé

Ing. Igor Riedl, CSc.

Narodil se 30. června 1933 v Praze do rodiny vrcholového bankovního úředníka. Po studiu na anglickém gymnáziu chtěl pokračovat ve studiu jazyků, pro které měl mimořádné nadání. Osud nebo šťastná náhoda však svedly jeho cestu k chemii. V roce 1958 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, katedru silikátů, kde se v následujících letech stal kandidátem věd (CSc.).

Více

Doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc.

Narodil se 31. 8. 1939 v české rodině, která v průběhu první republiky (1918–1938) vlastnila sklárnu v severočeských horách v Jablonci nad Nisou a později se ve středočeském městě Mnichovo Hradiště zaměřila na výrobu skleněné bižuterie (sklárna Jablonec). Konec první republiky v Československu a německá okupace znamenaly konec rodinného podnikání.

Více