Instrumentárium

Systém zubních implantátů IMPLADENT® je vybaven normovaným instrumentáriem, garantujícím atraumatickou chirurgii při inserci implantátů a dosažení dokonalé kongruence mezi implantátem a kostním lůžkem.

Chirurgické instrumentárium je přehledně rozděleno v organizátoru nástrojů umožňující chirurgovi rychlou atraumatickou operaci, ostatním členům ošetřujícího týmu pak přesnou přípravu operační fáze. Tak jako pro první fázi implantace, tak i pro protetické ošetření jsou dodávány nástroje, které umožňují bezproblémové sejmutí otisku a následnou fixaci náhrady.