Resorbovatelné piny LeadFIX

  • Resorbovatelné piny z polylaktidu pro fixaci membrán
  • Vhodné pro resorbovatelné i neresorbovatelné membrány
  • Úplná resopce po 60 týdnech

 

Inovace

Klinické použití resorbovatelných membrán pro řízenou kostní regeneraci a jejich přichycení vstřebatelnými piny představují moderní přístup k dentální chirurgii.

 

Stabilita

Dokonalá stabilita membrány je důležitým předpokladem úspěchu řízené kostní regenerace. Použití vstřebatelných pinů LeadFIX® zabraňuje jakémukoli relativnímu pohybu mezi membránou a okolní kostí nebo membránou a mukoperiostálními laloky. Tím je zajištěno dokonalé uzavření defektu a hladký přechod do periostu. Membrána zůstane po několik měsíců bezpečně zafixovaná ve své poloze.

 

Materiál

Pin se vyrábí z polylaktidu, jedinečného vstřebatelného materiálu, který se již mnoho let používá k výrobě implantátů pro osteosyntézu i osvědčeného šicího materiálu. K biologické degradaci dochází hydrolýzou na kyselinu mléčnou, která je následně metabolizována na CO2 a H2O.

LeadFIX® jsou resorbovatelné piny z polylaktidu pro fixaci membrán.

 

Úspěšné a bezpečné ošetření

  • Není nutná explantace pinů a nedochází tak k traumatizaci nově vytvořených struktur.
  • Bezpečná resorpce polylaktidu je potvrzena klinickými studiemi a histologickými vyšetřeními.
  • Žádný mikropohyb membrány.
  • Jednoduchý a přehledný pracovní postup.
  • Náhodné spolknutí pinu nezpůsobí pacientovi žádné závažné zdravotní riziko.

 

Aplikace pinů LeadFIX®

Piny LeadFIX® používejte pouze s originálními nástroji LeadFIX®.

Aplikace pinů LeadFIX®

 

 

Princip funkce pinů LeadFIX®

Po 6 až 7 měsících mechanická pevnost pinu LeadFIX® klesá.

Začíná proces, při kterém dochází k resorpci a zmenšování objemu pinu. Hydrolytický rozklad pinu vede k tvorbě kyseliny mléčné, která následně v citrátovém cyklu metabolizuje na CO2 a H2O. Materiál je plně resorbován po 60 týdnech.

Konstrukce pinu zajišťuje rychlou a jednoduchou aplikaci a dlouhodobě bezpečné umístění pinu po celou dobu jeho životnosti. S tělem o průměru < 1 mm je pin LeadFIX® ideální pro bezpečné upevnění membrány v kosti.

Dvojice retenčních vroubků na těle pinu zajišťuje jeho stabilitu v místě implantace. Díky hladké čočkové hlavě lze pin snadno zavést nástroji LeadFIX®.

 

Nový e-shop LASAK

Nakupujte LeadFIX® pohodlně na shop.lasak.cz

 

 

 

 

 

LeadFIX® je registrovaná ochranná známka BIOVISON GmbH, Germany.

Ke stažení