OssaBase-HA

 • Nano- a makroporézní struktura
 • Vysoká fázová čistota
 • Pomalá resorpční charakteristika

OssaBase®-HA je syntetický, makro- a nanoporézní materiál pro regeneraci kostní tkáně na bázi hydroxyapatitu s pomalou resorpční charakteristikou. Zajišťuje náhradu chybějící nebo ztracené kostní tkáně samostatně nebo v kombinaci s vlastní kostní tkání, krví nebo PRP.

OssaBase®-HA dosahuje až 83% spojité porozity pro podporu tvorby vaskularizované kostní tkáně. Pomalá resorpční charakteristika, pomáhá zajistit dlouhodobou stabilitu implantátu a zachování objemu v případech, ve kterých je požadovaná delší vhojovací doba. Regenerační materiál OssaBase®-HA nabízí chemicky i strukturálně podobnou, čistě syntetickou alternativu k biologickým kostním náhradám.

Nový e-shop LASAK

 

Nakupujte OssaBase®-HA pohodlně na shop.lasak.cz

 

 

Indikace

Implantologie, parodontologie

 • Remodelace alveolárního výběžku
 • Ošetření parodontálních defektů
 • Ošetření kostních defektů v okolí dentálních implantátů
 • Sinus lift
 • Výplně kostních defektů po extrakci, prevence atrofie alveolu
 • Výplně kostních defektů po nádorech

Ortopedie, traumatologie

 • Léčba afekcí podobných nádorům (kostních cyst, kostního ganglionu, fibrózní dysplazie…)
 • Patologické zlomeniny s výše uvedenými afekty
 • Posttraumatické kostní defekty (tříštivé osteoporotické zlomeniny, kompresivní zlomeniny epifýzy dlouhé kosti)
 • Benigní kostní nádory

 

Výhody

 • Systém propojených makro- a nanopórů jako u přirozené kosti
 • Vysoká osteokonduktivita pro bezpečnou regeneraci kosti
 • Optimální neiritující tvar polygonálních makro- a nanoporézních granulí
 • Velký nanostrukturovaný specifický povrch charakteristický pro kostní tkáň; tato nanostruktura usnadňuje preparaci řeznými nástroji během odložené implantace
 • Biotechnologie bez organických komponent – zaručuje vysokou chemickou i fázovou čistotu
 • Plně syntetický materiál – bez rizika imunologické reakce nebo patogenního přenosu
 • Nízké rozsahy dostupné granulometrie – dostatek místa pro vrůst kosti přes velké vzdálenosti
 • Vysoká osteokonduktivita materiálu je znázorněna na obrázcích níže

 

Výborné osteokonduktivní vlastnosti

1. Tři měsíce po implantaci: Převážná část povrchu granulí je pokryta relativně tenkou vrstvou nově vytvořené kostní tkáně (BIC = 73 %) již za tři měsíce po implantaci.
2. Šest měsíců po implantaci: Nově vytvořená kost za šest měsíců od implantace zaujímá již převážnou část mezigranulárního prostoru.
3. Detail osteokondukce: Histologický řez implantátu OssaBase®-HA při velkém zvětšení ukazuje novotvorbu kosti (NB) mechanismem osteokondukce podél povrchu granulí i ve 3D prostoru tvorbou kostních můstků spojujících povrchy protilehlých granulí.

 

Srovnání experimentálních výsledků OssaBase®-HA a publikovaných dat Bio-Oss®

Syntetický, porézní, B typově sycený apatit OssaBase®-HA, připravovaný nízkoteplotní syntézou, je strukturou a chemickým složením podobný biologickému kostnímu apatitu a úspěšně tedy může nahradit nesintrovaný biologický apatit připravený deproteinizací bovinní kosti (Bio-Oss®). Výhodou je absolutní vyloučení rizika spojeného s rezidui antigenních proteinů xenogenní kosti.

Specifický povrch kostních augmentačních materiálů (m2/g). (Weibrich, Wagner et al, Mund Kiefer GesichtsChir, 2000/OssaBase®-HA Data File, LASAK Ltd.)

 

OssaBase®-HA – dostupné varianty

Katalogové číslo

Velikost zrn

Balení

15:6

0,3–0,6 mm

0,5 ml/0,25 g

13:6

0,3–0,6 mm

1,0 ml/0,5 g

25:6

0,6–1,0 mm

0,5 ml/0,25 g

23:6

0,6–1,0 mm

1,0 ml/0,5 g

43:6

1,0–2,0 mm

1,0 ml/0,4 g

40:6

1,0–2,0 mm

2,0 ml/0,8 g

 

 

Nový e-shop LASAK

 

Nakupujte OssaBase®-HA pohodlně na shop.lasak.cz

 

 

 

Ke stažení