Inovace

 Inovace nového dentálního implantologického systému S2.9

Společnost LASAK zahájila realizaci dalšího projektu, který je částečně financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Operačního programu „Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost“. V rámci projektu dojde k rozšíření výrobních kapacit výrobního závodu v Mnichově Hradišti a jeho vybavení nejmodernějšími přístroji, které budou využity při výrobě nového dentálního implantologického systému S2.9.
Více informací o operačním programu najdete na stránkách www.agentura-api.org.

Nový systém protetických pilířů pro ošetření dentálními implantáty

Společnost LASAK realizovala další projekt, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Operačního programu „Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost“. V rámci projektu došlo k zavedení do výroby nového systému protetických pilířů, určeného pro náhrady poškozených nebo ztracených zubů pomocí implantátu, kdy je vyžadováno moderní, estetické a dlouhodobě funkční protetické řešení.
Více informací o operačním programu najdete na stránkách www.agentura-api.org.

Inovace výroby suprastruktur pro dentální implantáty

Společnost LASAK zavedla inovaci procesu výroby dentálních suprastruktur s využitím nejmodernějších technologií včetně vysokorychlostního, přesného obrábění. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Software na podporu výroby

Společnost LASAK integrovala nový výrobní IT systém. Projekt zavedení tohoto systému byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Výzkumné a vývojové centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace

Společnost LASAK dokončila výstavbu Výzkumného a vývojového centra dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze 9 – Hloubětíně. Projekt byl částečně realizován z prostředků Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
V rámci projektu bylo centrum vybaveno nejmodernějšími přístroji, které budou využity při výzkumu a vývoji komponent implantologických systémů a nových regeneračních materiálů.
Více informací o Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost najdete na www.oppk.cz.
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti.