Základní kurz dentální implantologie – chirurgie s live operací

Cílem kurzu je seznámit účastníky s chirurgickými základy dentální implantologie (plánování ošetření, indikace, kontraindikace, přehled chirurg. postupů) a představení systému BioniQ®. Součástí kurzu je také praktická část – zavádění implantátů na modelech, účast při operaci pacienta.

Jednodenní kurz je pořádán v Praze pod vedením MUDr. et MUDr. Jiřího Holakovského nebo ve Zlíně pod vedením MUDr. Václava Veselského.

 

Praha

Místo konání: Všeobecná fakultní nemocnice, U nemocnice 2, Praha 2, pavilon A 11, 3. patro, seminární místnost

Termíny: 11. října, 8. listopadu, 6. prosince 2024

 

Zlín

Místo konání: Zubní ordinace Edent, Nerudova 187, Zlín-Prštné

Termín: 27. září 2024

 

Cena: 3 290 Kč vč. DPH (studenti 800 Kč vč. DPH)

Bodové hodnocení ČSK – 5 bodů. Certifikát.

V průběhu kurzu je zajištěno občerstvení.

 

Program od 9.00 do 14.00 hod.

1. Přednášky

 • Anatomie horní a dolní čelisti, anatomické předpoklady pro zavádění implantátů – RTG diagnostika
  (MUDr. Et. MUDr. Jiří Holakovský / MUDr. Václav Veselský)
 • Plánování implantologického ošetření, indikace pro implantologické ošetření, kontraindikace, přehled chirurgických postupů v dolní a horní čelisti, poimplantační péče o pacienta, forenzní aspekty
  (MUDr. Et. MUDr. Jiří Holakovský / MUDr. Václav Veselský)
 • Technické a ekonomické aspekty implantologie
  (MUDr. Aleš Janoušek / Ing. Jan Michálek)

2. Praktická část

(Po rozdělení do skupin.)

 • Úvod do implantologického systému BioniQ®
  (MUDr. Aleš Janoušek / Ing. Jan Michálek)
 • Praktické ukázky zavádění implantátů BioniQ® na modelech
  (MUDr. Aleš Janoušek / Ing. Jan Michálek)

3. Live operace

 • Praktická ukázka chirurgického ošetření 1–2 pacientů
  (chirurg – MUDr. et MUDr. Jiří Holakovský / MUDr. Václav Veselský)

 

Registrace na školení

Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře níže.

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem do tří pracovních dnů.

 

 


Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů

 

< Zpět