Spondylochirurgie

Klinické studie v češtině

  • Biotitanová náhrada meziobratlové ploténky Implaspin u degenerativního onemocnění krční páteře – první zkušenosti; Filip M., Veselský P., Mrůzek M., Paleček T., Strnad Z., Strnad J.: NEURO3 2005 01:A01.
  • Biotitanová náhrada Implaspin v operační léčbě LBP syndromu; Filip M., Linzer P., Šámal F., Kremr J., Mrůzek M., Paleček T., Strnad J.: Bolest, 13 (1), str. 215–220, 2010.
  • Ověření operační techniky pomocí nové biotitanové cage u degenerativního onemocnění bederní páteře-experimentální práce; Filip M., Linzer P., Veselský P., Paleček T., Strnad Z.: Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Czechoslovakia, 68, str. 369–373, r. 2001.
  • Náhrada bederní meziobratlové ploténky pomocí bioaktivní titanové protézy při léčbě degenerativních onemocnění bederní páteře, Experimentální práce, (připraveno pro publikaci); Filip M., Linzer P., Veselský P., Strnad J.
  • Využití náhrady meziobratlové ploténky z bioaktivního titanu; Filip M., Lizner P.: Celostátní neurochirurgický kongres s mezinárodní účastí, (poster), Plzeň (září) 1999 Plzeň. lék. sbor., Suppl. 74, 2000:281–282.
  • Experimentální práce s náhradou meziobratlové ploténky z bioaktivního titanu; Filip M., Lizner P., Veselský P., Paleček T.: 1. Neurochirurgický kongres centrální Evropy (přednáška, video), Wroclav, (říjen) 1999.
  • Náhrada meziobratlové ploténky z bioaktivního titanu (přednáška); Filip M., Lizner P., Veselský P., Paleček T.: Piešťany, (listopad) 1999.

Klinické studie v angličtině

Experimentální studie v angličtině

Experimentální studie – abstrakta – v angličtině