Výhody systému BioniQ

Výhody a popis implantátu BioniQ

Q-Lock® spojení

Detail Q-Lock spojení implantát-pilíř BioniQ Unikátní kombinace čtyř stabilizujících konstrukčních prvků:

  • hlubokého kuželu, který zaručuje stabilitu a těsnost spojení,
  • masivního šestihranu sloužícího jako antirotační prvek,
  • zpevňujícího válce – tube in tube,
  • kuželového dosedu šroubku.

Vysoká pevnost spojení implantát-pilíř (nezávislá studie ČVUT)

Zkouškou pevnosti (dle ISO 14801) se prověřuje namáhání implantátu a pilíře kinematikou žvýkání. Počet 5 mil. cyklů, po které zkouška pevnosti spojení implantát-pilíř-šroub probíhá, odpovídá zhruba 20 letům života implantátu.

Grafy mezního zatížení spojení implantát-pilíř BioniQ

Zdroje: M. Wieland, H. Hornberger, Mechanical testing of fatigue strength, Bone level implant scientific overview, Starget 2010–1, experimentální data LASAK, zpráva – akreditovaná zkušební laboratoř mechanických zkoušek ČVUT Praha, Nobel Biocare, leták Smaller and stronger. 

Jedno instrumentárium pro všechny druhy implantátů

Instrumentárium BioniQ

  • Minimalizovaný počet nástrojů
  • Stejné nástroje pro obě protetické platformy
  • Vše pro chirurgické i protetické ošetření v jedné kazetě
  • Nástroje pro implantáty Straight i Tapered v jedné kazetě
  • Stejné nástroje pro implantáty BioniQ® i BioniQ® Plus

 

Jeden šroubovák na všechny šrouby systému

Na fixační šrouby do cementovaných i šroubovaných pilířů, stejně jako na šrouby pro fixaci konstrukce používáte jeden šroubovák hex 1.25.

Podpora plánovacích softwarů

Implantační systém BioniQ® je zaveden v předních plánovacích programech. Aktuální přehled implementací.

 

Nový e-shop LASAK

 

Nakupujte instrumentárium BioniQ® pohodlně na shop.lasak.cz

 

 

 

Odborné články