Cranio-Oss

 • Přesná geometrie z CT dat
 • Vynikající biokompatibilita – Ti, PEEK
 • Bez nutnosti úprav na sále
 • Maximální kontaktní plocha s kostí

Individuální implantát Cranio-Oss je indikován k anatomické rekonstrukci kostních defektů oblasti lební klenby a obličeje, vzniklých například po dekompresivní kraniektomii, tříštivé či ztrátové zlomenině, odstranění kosti kvůli nádorovému bujení či zánětu, infekci či rejekci dříve implantovaného materiálu.

Cranio-Oss – přesná, na míru vyrobená geometrie Cranio-Oss je vyráběn moderní metodou CAD/CAM jako individuální zakázkový implantát ze syntetických biomateriálů – technicky čistého titanu (c. p. Ti) nebo polyetereterketonu (PEEK Optima-LT). Individualizace umělých náhrad pro konkrétní charakter defektu a konkrétního pacienta umožňuje optimalizovat podmínky léčby velkých kostních defektů.

Výhody

 • Přesná, na míru vyrobená geometrie podle aktuálních CT dat pacienta
 • Výběr ze dvou materiálů s vynikající biokompatibilitou (Ti, PEEK)
 • Finální podoba implantátu je dodaná bez nutnosti úprav na sále
 • Výroba moderní technologií CAD/CAM a pětiosého frézování
 • Vysoká tvarová přesnost a stabilita
 • Maximální kontaktní plocha s kostí – rovnoměrný přenos zatížení
 • Velmi dobrý estetický výsledek

Technologie

Cranio-Oss – osteokonduktivní úprava povrchuModerní CAD/CAM technologie zaručuje, že okraje náhrady přesně navazují na okraje defektu a v celé ploše náhrady je dodržena optimální tloušťka implantátu. Povrch implantátu, který je v kontaktu s kostí, je povrchově upraven pro dosažení optimální tkáňové odezvy.

 

 

 

Vlastnosti Cranio-Oss Ti

Cranio-Oss TiTechnicky čistý titan (ISO 5832-2.1993 E: Implants for Surgery, Unalloyed titanium)

 • Vysoká mechanická pevnost
 • Vynikající biokompatibilita
 • Osteokonduktivní úprava povrchu doléhajícího na kost
 • Integrované upevňovací prvky – vysoká primární stabilita
 • Opakovatelná sterilizace autoklávem
 • Radioopakní

 

Vlastnosti Cranio-Oss PEEK

Cranio-Oss PEEKPolyetereterketon; (ASTM F2026-10: PEEK Polymers for Surgical Implant Applications)

 • Mechanické vlastnosti blízké kosti
 • Specifická hmotnost blízká kosti
 • Biokompatibilita lepší než u jiných plastů
 • Radiolucentní
 • Možnost úpravy na sále
 • Opakovatelná sterilizace autoklávem
 • Možnost fixace minidlahami

Ke stažení