Vítejte na webu společnosti LASAK!

Společnost LASAK je průkopníkem moderní dentální implantologie a tvůrcem významných pokročilých technologií, který k rozvoji oboru přispívá již 25 let. K významnému know-how společnosti LASAK patří zejména hydrofilní, bioaktivní povrchová úprava titanových implantátů, tzv. BIO povrch. Tato zlomová technologie stimulující a urychlující proces osseointegrace umožňuje zdokonalovat současné implantologické postupy, rozšiřovat indikační pole, zkracovat dobu ošetření a v neposlední řadě i snižovat jeho náklady. BIO povrchem jsou opatřeny jak zubní implantáty systému BioniQ®, tak systému IMPLADENT®.

Za inovativní BIO povrch zubních implantátů získala společnost LASAK prestižní vědecké ocenění Česká hlava 2010 v kategorii Industrie – za nejlepší technologickou a výrobkovou inovaci v ČR.

Mezi další významné inovace společnosti LASAK se řadí materiály pro regeneraci kostní tkáně s vysokou chemickou i fázovou čistotou OssaBase-HA a PORESORB-TCP, přesné CAD/CAM konstrukce na implantáty BioCam®, spinální implantáty s bioaktivním povrchem IMPLASPIN® a vysoce přesné individuální kraniální implantáty Cranio-Oss.Výzkumné a vývojové centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace

Společnost LASAK dokončila výstavbu Výzkumného a vývojového centra dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze 9 – Hloubětíně. Projekt byl částečně realizován z prostředků Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
V rámci projektu bylo centrum vybaveno nejmodernějšími přístroji, které budou využity při výzkumu a vývoji komponent implantologických systémů a nových regeneračních materiálů.
Více informací o Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost najdete na www.oppk.cz.
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti.

oppk_logo