Historie společnosti LASAK

Založení společnosti

Společnost LASAK byla založena doc. Ing. Zdeňkem Strnadem, CSc., a Ing. Igorem Riedlem, CSc. Více

1991

Jejímu založení předcházela spolupráce ve výzkumu a vývoji ve Výzkumném ústavu Sklo Union a také jejich spolupráce s řadou domácích a zahraničních institucí v oblasti výzkumu nových materiálů umělých náhrad tkání a orgánů v lidském organismu.

Po zániku Výzkumného ústavu Sklo Union na počátku devadesátých let, motivován předchozími výsledky výzkumu, se doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc., rozhodl společně s Ing. Igorem Riedlem, CSc., pro vytvoření nového pracoviště, které by umožnilo pokračování výzkumných prací těchto pokročilých materiálů. Proto na konci roku 1991 založili společnost LASAK se sídlem v Praze, kde nejen výzkumné práce, ale i realizace těchto perspektivních materiálů byly posléze úspěšně dokončeny.

Doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc.

V roce 1962 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde také v roce 1970 obhájil disertační kandidátskou práci v oboru silikátů. V roce 1992 habilitoval (docent). V letech 1970–1971 působil jako samostatný vědecký pracovník na univerzitách ve Velké Británii. V roce 1986 byl zaměstnán u firmy Nippon Electric Glass Ltd. v Japonsku jako konzultant v oboru sklokeramických materiálů. Dlouhodobě působil ve Výzkumném ústavu Sklo Union (1974–92).

Ing. Igor Riedl, CSc.

V roce 1958 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde se v následujících letech stal kandidátem věd (CSc.). Po absolvování vysoké školy nastoupil jako technolog do tehdejšího národního podniku Průmyslové sklo, závod Růženín. Později nastoupil jako výzkumný pracovník do Výzkumného ústavu technického skla v Praze a v roce 1968 se stal vedoucím výzkumné skupiny. Ve výzkumu pracoval až do roku 1990, kdy byl jmenován náměstkem Ministerstva průmyslu ČSR.

Doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc., a Ing. Igor Riedl, CSc.Doc. Ing. Z. Strnad, CSc., a Dr. M. Wada – ředitel Nippon Electric Glass Ltd. pro výzkum – 1986Patent bioaktivní sklokeramikyPatent bioaktivní sklokeramiky

Zavřít

IMPLADENT®

Na trh byl uveden první implantologický systém společnosti LASAK pod názvem IMPLADENT®. Více

1993

Implantologický systém IMPLADENT® se postupně zařadil ke světově uznávaným systémům, vyhovujícím ve všech technických detailech mezinárodnímu konsensu v požadavcích na materiál a design oseointegrovaných implantátů, tj. implantátů vhojených do kosti bez mezivrstvy měkké tkáně, jako základního znaku dnešní moderní dentální implantologie. V době uvedení na trh se jednalo o zubní titanové implantáty pískované a povlakované bioaktivním hydroxyapatitem. Už tento povrch se vyznačoval vysokými oseokondukčními vlastnostmi a extrémně vysokou mírou tolerance k nepříznivým podmínkám oseointegrace. V roce 2000 byl systém IMPLADENT® doplněn implantáty s novou povrchovou úpravou. Unikátní hydrofilní, nanostrukturovaný, bioaktivní povrch (BIO povrch) tak vlastnosti implantátů ještě významně vylepšil.

V průběhu času se implantologický systém IMPLADENT® neustále vyvíjel, zdokonaloval a byl doplňován o nové komponenty.
IMPLADENT implantát VHAOIMPLADENT implantát SHAOOseointegrace hydroxyapatitem (HA) povlakovaného titanu (Ti) bez vmezeření měkké tkáněIMPLADENT dobové balení implantátůIMPLADENT protetické plánovací setyIMPLADENT chirurgické a protetické instrumentyChirurgické instrumentárium IMPLADENTIMPLADENT pilíř keramický šroubovaný

Zavřít

BAS-0, BAS-R, BAS-HA

Ve stejném roce představil LASAK na trhu syntetické bioaktivní náhrady kostní tkáně na bázi sklokeramiky a keramiky. Více

1993

Jednalo se hned o tři druhy bioaktivních materiálů lišících se svými charakteristikami a možnostmi použití.

BAS-0 – bioaktivní sklokeramika na bázi apatitu a wollastonitu
BAS-R – resorbovatelná keramika na bázi trikalciumfosfátu
BAS-HA – keramika na bázi hydroxyapatitu

Jako zcela syntetické materiály neobsahovaly žádná organická rezidua, což znamenalo nulové riziko imunitních reakcí nebo přenosu patogenů. Z těchto bioaktivních materiálů byly následně vyráběny také individuální implantáty pro obličejovou chirurgii, např. implantáty orbity, náhrady ušních nebo nosních kůstek nebo fúzní náhrady meziobratlových plotének.

Implantát pro rekonstrukci acetabula kyčelního kloubu (plátky BAS-0)BAS-0 – implantát stěny orbityBAS-0 – implantát krční meziobratlové ploténkyBAS-0 – individuální lícní implantát (rok 1999)BAS-HA – implantáty pro částečné a celkové náhrady středoušních kůstekRentgenový snímek zavedené meziobratlové ploténky z BAS-0 v krční páteřiPoužití bioaktivního materiálu BAS-0: a) jako výplň těla obratle, b) při revizní operaci aseptického uvolnění endoprotézy kyčelního kloubu, vlevo uvolněná jamka endoprotézy, uprostřed a vpravo za 3 až 6 měsíců po operaci. Šipky ukazují granule BAS-0.

Zavřít

PORESORB®-TCP

Uvedení inovativního syntetického materiálu pro regeneraci kostní tkáně na bázi trikalciumfosfátu. Více

1993

Maximální úsilí a intenzivní investice do průběžného výzkumu a vývoje umožnily vyvinout a představit nový produkt. PORESORB®-TCP je plně syntetický materiál pro kostní regeneraci na bázi trikalciumfosfátu. Struktura materiálu PORESORB®-TCP je díky její makro- a mikroporéznosti velmi podobná struktuře kosti. PORESORB®-TCP si jako povrchově bioaktivní, rychle resorbovatelný, anorganický, krystalický, nekovový materiál určený pro náhradu kostní tkáně vybudoval dobré jméno nejen v dentální implantologii, ale i v neurochirurgii a ortopedii.

PORESORB-TCP dobové baleníPORESORB-TCP ukázka vzlínání tekutinyPORESORB-TCP v podobě krčního implantátu NOVASPINEPORESORB-TCP v podobě krčního implantátu NOVASPINEPORESORB-TCP mikroporézní struktura materiáluVnitřní sinus lift po výplni materiálem PORESORB-TCP a zavedení implantátuVnitřní sinus lift po výplni materiálem PORESORB-TCP a zavedení implantátu po 4 měsících od implantaceDefekt způsobený enchondromem (bílá šipka), vyplněný materiálem PORESORB-TCP (modrá šipka), po 12 měsících zcela resorbovaný s kompletně obnovenou kostní strukturou (červená šipka)

Zavřít

IMPLADENT® 2.9

Společnost LASAK jako jedna z prvních implantologických firem začala vyrábět úzké implantáty s průměrem pouhých 2,9 mm. Již v roce 2006 mohla jako první implantologická firma na evropském trhu prezentovat devítiletou klinickou studii s výbornými výsledky. Více

1996

Implantologický systém IMPLADENT® byl doplněn o nejužší řadu zubních implantátů a příslušné protetické, otiskovací a laboratorní komponenty. Byla tak rozšířena aplikovatelnost léčby i na situace, kdy použití implantátů bylo problematické nebo nebylo dosud možné, nejčastěji ve frontálním úseku s omezenou nabídkou kosti nebo malou mezerou mezi zuby či implantáty.

Pískovaný implantát IMPLADENT D2.9

Zavřít

IMPLASPIN

Produktové portfolio společnosti bylo rozšířeno o náhrady meziobratlových plotének. Více

1998

Velmi dobré oseokondukční vlastnosti nových titanových materiálů, které přispívaly k rychlejšímu a dokonalejšímu hojení zubních implantátů IMPLADENT®, umožnily rozšířit použití těchto materiálů např. i do neurochirurgie. LASAK začal kromě zubních implantátů vyrábět také náhrady meziobratlových plotének, které zabraňují instabilitě postiženého pohybového segmentu bederní nebo krční páteře.

Krční meziobratlová ploténka IMPLASPINBederní meziobratlová ploténka IMPLASPIN

Zavřít

BIO povrch

Úspěšný vývoj přinesl průlomovou technologii v povrchových úpravách titanových materiálů. Společnost LASAK jako první na evropský trh uvedla bioaktivní, hydrofilní, nanostrukturovanou povrchovou úpravu dentálních implantátů, tzv. BIO povrch. Více

2000

Společnost LASAK pod vedením Ing. Jakuba Strnada, Ph.D., vyvinula originální povrchovou technologii vytvářející třídimenzionální makro-, mikro- a nanostrukturovaný, hydrofilní titanový povrch s bioaktivními vlastnostmi označovaný jako BIO povrch.

Experimentální a zejména klinické, široce dokumentované výsledky potvrdily, že zubní implantáty s BIO povrchem významně urychlují a zkvalitňují proces oseointegrace a optimalizují stabilitu implantátu v kritické počáteční době vhojování, což vede ke zvýšené předpověditelnosti a úspěšnosti léčby a umožňuje využití nových progresivních klinických protokolů zahrnujících časné i okamžité zatížení implantátů.

BIO povrch stimuluje usazení osteogenních buněk, podporuje jejich diferenciaci a syntézu kostní matrix, což vede k vytvoření vyššího kontaktu kost-implantát v kratším časovém úseku bez mezivrstvy měkké tkáně. Tento koncept povrchové úpravy byl následován mnoha předními světovými výrobci.

Srovnání hydrofility různých povrchových úprav implantátůNanostruktura BIO povrchuStrukturovaná topografie BIO povrchu vykazuje optimální podmínky pro uložení kostních buněk. Nanoúroveň struktury je atraktivní pro přichycení „výběžků“ (filopodia) kostních buněk k BIO povrchu.BIO povrch

Zavřít

Provizorní implantáty ProImplant

S cílem zvýšení estetiky ošetření a komfortu pro pacienty byl vyvinutý systém ProImplant pro okamžitá fixní provizoria. Více

2008

ProImplant je jednodílný provizorní implantát se samořezným závitem o průměru 2,1 mm, který umožňuje nabídnout pacientům s vysokými nároky na estetiku provizorní fixní náhradu pro období hojení extrakčních ran, vhojování implantátů nebo augmentátů. Provizorní implantáty ProImplant přinesly pacientům možnost opustit ordinaci ihned po implantaci s funkční zubní náhradou.

Zavřít

Jmenování nového ředitele

Valná hromada společnosti LASAK na svém výročním zasedání jmenovala nového ředitele společnosti Ing. Jakuba Strnada, Ph.D. Více

2009

Ing. Jakub Strnad, Ph.D., působil ve společnosti od roku 1998 a prošel od postu výzkumného pracovníka všemi klíčovými procesy firmy na různých úrovních řízení. Odborné znalosti, mezinárodní zkušenosti a osobní vlastnosti nově jmenovaného ředitele s aktivní podporou spolupracovníků společnosti přispěly ke stále trvajícímu růstu společnosti.

Zavřít

OssaBase®-HA

Představení syntetického materiálu pro regeneraci kostní tkáně na bázi hydroxyapatitu s pomalou resorpční charakteristikou. Více

2009

Regenerační materiál OssaBase®-HA nabídl chemicky i strukturálně podobnou, čistě syntetickou alternativu k biologickým kostním náhradám. Zcela syntetické složení zaručuje nulové riziko imunitních reakcí nebo přenosu patogenů. Systém propojených makro- a nanopórů jako u přirozené kosti tak nabízí dokonalou náhradu chybějící nebo ztracené kostní tkáně vložením do defektu samostatně nebo v kombinaci s vlastní kostní tkání.

OssaBase-HA makro- a nanoporézní strukturaOssaBase-HA granule

Zavřít

Ocenění Česká hlava

Společnost LASAK získala prestižní vědeckou cenu Česká hlava 2010 v kategorii cena Industrie za Inovaci dentálního implantologického systému. Více

2010

Inovace zahrnovala unikátní bioaktivní povrchovou úpravu a inovovanou konstrukci implantátů, které umožňují dosáhnout vysoké primární stability a rychlejší a bezpečnější vhojení implantátu do kostní tkáně. Společnost LASAK jako první na evropský trh uvedla bioaktivní, hydrofilní, nanostrukturovanou povrchovou úpravu dentálních implantátů, tzv. BIO povrch, v roce 2000.

Ing. Jakub Strnad, Ph.D., generální ředitel společnosti LASAK, přebírá cenu Česká hlava 2010Ing. Jakub Strnad, Ph.D., generální ředitel společnosti LASAK, přebírá cenu Česká hlava 2010

Zavřít

Otevření výzkumného centra

Společnost LASAK otevřela nové Výzkumné a vývojové centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze-Hloubětíně. Více

2011

S cílem neustále poskytovat svým zákazníkům inovativní řešení vynakládá společnost LASAK významné investice do vývoje nových a zlepšování stávajících výzkumných, vývojových a výrobních aktivit. Významnou investicí bylo specializované výzkumné a vývojové centrum, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi, zařízeními a specializovanými počítačovými programy určenými k výzkumu a vývoji souvisejícímu s inovativními projekty, které probíhají ve spolupráci s řadou vědeckých pracovišť, univerzit a předních klinik v České republice i zahraničí, v některých případech za podpory grantových agentur zejména GAČR, TAČR a MPO ČR.

Výzkum je zaměřen na vývoj a užití moderních materiálů pro náhradu a řízenou regeneraci kostní tkáně a kostních implantátů, které nacházejí uplatnění zejména v dentální implantologii, neurochirurgii, ale i ortopedii.

Ve výzkumném centru také probíhají implantologická školení a přednášky pro domácí i zahraniční zubní lékaře a techniky.

Stavba výzkumného centra LASAKInteriér výzkumného centra LASAKInteriér výzkumného centra LASAK

Zavřít

BioCam®

Společnost LASAK uvedla na český trh unikátní systém výroby přesných frézovaných konstrukcí na implantáty CAD/CAM technologií. Více

2011

Technologie BioCam® nabízí unikátní systém výroby přesných konstrukcí, umožňující fixaci náhrady přímo do dentálních implantátů bez použití abutmentů nebo jiných spojovacích prvků. Tím je snížen počet rozhraní mezi implantátem a zubní náhradou, které mohou představovat potenciální zdroje bakteriální kontaminace.

Konstrukce BioCam ze ZrO2Most BioCam na LASAK BioniQIndividuální abutment BioCam

Zavřít

Cranio-Oss

Byla zahájena výroba individuálních umělých náhrad určených k anatomické rekonstrukci kostních defektů v oblasti lební klenby a obličeje. Více

2012

Cranio-Oss jsou unikátní individuální implantáty, které jsou navrhovány a vyráběny přesně podle CT dat příslušného pacienta. Okraje náhrady přesně navazují na okraje defektu, a tím je zaručený vynikající estetický výsledek bez nutnosti úpravy implantátu na operačním sále.

Cranio-Oss individuální náhrada z materiálu PEEKCranio-Oss model z 3D tiskárnyCranio-Oss rentgenový snímek

Zavřít

BioniQ®

Na základě dvacetileté zkušenosti s výrobou zubních implantátů byl představen nový implantologický systém. Více

2013

Díky vlastnímu dlouhodobému výzkumu a vývoji byl představen systém BioniQ®, který nabízí unikátní komplex předností při zachování jednoduchosti a ekonomické efektivity.

Vývoj implantologického systému BioniQ

Zavřít

Úzké implantáty BioniQ® S2.9

LASAK doplnil implantologický systém BioniQ® úzkými implantáty S2.9 a novou protetickou platformou QN. Více

2016

Implantáty S2.9 jsou vyráběny z vysokopevnostního titanu a jsou opatřeny stejně jako ostatní implantáty BioniQ® hydrofilním, nanostrukturovaným BIO povrchem. Systém BioniQ® tak nabízí optimální řešení i v situacích, ve kterých je léčba konvenčními dentálními implantáty problematická nebo nemožná, nejčastěji ve frontálním úseku s omezenou nabídkou kosti nebo malou mezerou mezi zuby nebo implantáty.

Zavřít

Implantát BioniQ® Plus

Doplnění implantologického systému BioniQ® o implantáty BioniQ® Plus s leštěným krčkem 1,7 mm určené převážně do distálního úseku. Více

2018

Implantát BioniQ® Plus má leštěný krček vysoký 1,7 mm. Je kompatibilní se všemi nástroji pro implantáty BioniQ® a protetickými komponenty platforem QR a QN. Intraoseální část implantátu je opatřena BIO povrchem, čímž je zajištěna vynikající oseointegrace, charakteristická pro všechny implantáty systému BioniQ®.

Zavřít

Navigovaná chirurgie

V rámci digitální implantologie LASAK nabízí řešení a služby pro pilotně navigovanou chirurgii i plně navigovanou chirurgii s implantačním systémem BioniQ®. Více

2020

Řešení pro plně navigovanou chirurgii BioniQ® je určeno pro proteticky řízené individuální ošetření pomocí implantátů BioniQ®, zaváděných na úroveň kosti za použití chirurgické šablony. Chirurgická šablona vytištěná na 3D tiskárně vede nástroje v přesných trajektoriích. Je osazena titanovými pouzdry s dorazy nástrojů pro dosažení předem naplánované hloubky preparace a zajistí zavedení implantátů do přesných protetických pozic podle plánu.

Zavřít

Zavedení doživotní záruky LASAK

Za kvalitou svých výrobků si 100% stojíme. Proto od nás na implantáty BioniQ® získáváte doživotní záruku. Více

2021

Úspěšnost implantátů LASAK je prověřena více než 30 lety na trhu. Kvalitu výroby zaručují nejmodernější technologie, validované pracovní procesy auditované podle nejnáročnějších světových standardů a implementace nejnovějších poznatků vlastního dlouhodobého výzkumu a vývoje. Špičkovou kvalitu dokládají také četné domácí i zahraniční klinické studie a výzkumy. Nabízíme nejrychlejší a nejjednodušší garanční program, v jehož rámci poskytujeme doživotní záruku na implantáty BioniQ® a náhradu za vyloučený implantát bez prodlení. Podmínky záruky jsou blíže popsány v Záruce LASAK.

Zavřít

Navigovaná chirurgie pro bezzubou čelist

Plně navigovaná chirurgie BioniQ® umožňuje také proteticky řízené individuální ošetření bezzubých a částečně ozubených čelistí. Více

2022

Jedná se o pokročilé řešení, které umožňuje precizní ukotvení chirurgické šablony i v nejnáročnějších anatomických podmínkách. Stabilita chirurgické šablony je zásadní pro přesnost celého ošetření, a právě při umístění šablony na sliznici bezzubé čelisti může docházet k největším nepřesnostem. Řešení navigované chirurgie BioniQ® zajistí stabilní polohu chirurgické šablony a tím podpoří bezpečné a přesné zavedení dentálních implantátů do naplánované lokality.

Zavřít