CAD/CAM konstrukce BioCam

 • Individuální pilíř BioCam na AstraTech a pilíř BioCam na BioniQEstetické konstrukce bez abutmentů
 • Vysoká pasivní přesnost
 • Homogenní struktura bez defektů
 • Úspora času a pracovních nákladů

Využitím předností CAD/CAM systému zvýšíte přesnost svých konstrukcí na implantáty. 

BioCam® technologie

 • Unikátní systém výroby přesných frézovaných konstrukcí.
 • Fixace náhrady přímo do dentálních implantátů bez použití abutmentů nebo jiných spojovacích prvků.
 • Snížený počet rozhraní mezi implantátem a zubní náhradou, které mohou představovat potenciální zdroje bakteriální kontaminace.Přesná konstrukce BioCam ZrO2
 • Moderní technologie.

 

Materiály na zhotovení mostů a individuálních abutmentů

 • Slitina CoCr
 • Titan
 • ZrO2

Výhody

 • Nemusíte se bát o přesnost dosedů na implantáty nebo abutmenty jako u odlévaných konstrukcí – za přesnost konstrukce ručíme my.
 • Již nemusíte vybírat a nakupovat abutmenty.
 • Emergence profile lze rozšiřovat přímo od úrovně implantátu.Frézovaná konstrukce BioCam na AstraTech
 • Nemusíte měnit způsob práce, zaškolovat se do nového software, ani hned investovat do skeneru.

 

K dispozici pro implantologické systémy

 • LASAK BioniQ®
 • LASAK IMPLADENT®
 • NobelActive®
 • NobelReplace®
 • Straumann® Bone Level
 • Straumann® synOcta®
 • Astra Tech®

Frézovaná konstrukce BioCam na Straumann synOcta

Popis BioCam® technologie

Technologie BioCam® nabízí unikátní systém výroby přesných konstrukcí umožňující fixaci náhrady přímo do dentálních implantátů bez použití abutmentů nebo jiných spojovacích prvků. Tím je snížen počet rozhraní mezi implantátem a zubní náhradou, které mohou představovat potenciální zdroje bakteriální kontaminace. Díky využití nejmodernější dostupné technologie a certifikovaných materiálů je dosahováno strukturní homogenity a vysoké přesnosti i při velkém rozsahu zhotovovaných konstrukcí (14 členů). Technologie výroby umožňuje vytvořit „emergence profile“ rozšiřující se přímo od úrovně implantátu, čímž splňuje zvýšené nároky na estetiku náhrady. Podmíněně snímatelné provedení nabízí fixaci mostu přímo do implantátu a v případě potřeby umožňuje snadnou revizi protetické náhrady nebo implantátů.

Specifikace používaných materiálů

Titanová slitina Ti-7Nb-6A

Vynikající biokompatibilita a mechanické vlastnosti, používaná pro výrobu chirurgických implantátů. Koeficient teplotní roztažnosti (25–500 °C) 10,1 ±0,25.10-6K-1.
Složení: Ti 86,9 %; Nb 6,5–7,5 %; Al 5,5–6,5 %; splňuje ISO 5832-11 a ASTM F 1195-011.

Ytriem stabilizovaný oxid zirkoničitý – ZrO2

Koeficient teplotní roztažnosti (25–500 °C) 10,0 ±0,5.10-6K-1, keramika pro napalování např.: VITA VM 9, GC Inital Zr; hustota = 6,05 kg.m-3; pevnost v ohybu (ohyb 4b.) 1200±200 MPa.
Složení: ZrO2 + HfO2+Y2O3 99 % (Y2O3 4,5–5,4 %, HfO2 <5 %); Al2O3<0,5 %; ostatní oxidy<0,5 %.

CoCr slitina

Koeficient teplotní roztažnosti (25–500 °C) 14,3 µm/m.K; tvrdost (Vickers): ca 380 HV10; interval tavení: 1270–1345 °C; hustota: 8,3 g/cm³.
Složení: Co 61,1 %; Cr 32,0 %; Mo 5,5 %; Si 0,7 %; Mn 0,7 %; slitina bez obsahu niklu a beryllia, splňuje EN ISO 9693.

 

Nový e-shop LASAK

 

Nakupujte CAD/CAM produkty pohodlně na shop.lasak.cz

 

 

 

Ke stažení