Přesná navigace v bezzubé čelisti

Jak přesné či nepřesné jsou běžně používané postupy navigace v bezzubé čelisti, jako je dual scan protokol? Existují postupy pro ještě přesnější plně navigovanou implantaci?

Primář ÚVN Praha MUDr. Pavel Hyšpler představí v rámci teoreticko-praktického kurzu plně digitální workflow s použitím speciálních referenčních a fixačních pinů pro maximálně přesné ošetření bezzubé čelisti. Součástí programu bude také plánování a tisk chirurgických šablon. Probraná technika ošetření bude prakticky demonstrována během live operace na pacientovi s plánovanou fixní rekonstrukcí All-on-5 v horní čelisti.

 

Přednášející: MUDr. Pavel Hyšpler

Termín: 21. června 2024

Místo: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha,
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Cena: 5 900 Kč vč. DPH

Počet kreditů ČSK: 5

Počet účastníků je omezen.

Z kurzu si každý účastník odnese certifikát. Během akce je zajištěno občerstvení.

Program od 9.00 do 14.00 hod.

 • Teoretické základy navigované implantologie
 • Možnosti zpřesnění navigované implantologie
 • Tvorba šablon, kombinace šablony s virtuálním modelem protézy
 • Live operace
 • CBCT zhodnocení přesnosti

 

 

MUDr. Pavel Hyšpler

 • V roce 2001 absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, lékařskou fakultu v Hradci Králové, obor stomatologie,
 • v roce 2001 pracoval v privátní ordinaci,
 • od roku 2002 působí na stomatologickém oddělení ÚVN Praha,
 • v roce 2009 byl jmenován primářem stomatologického oddělení v ÚVN Praha,
 • podílí se na vývoji dentálních výronků, výzkumných projektů a článků, prezentuje na sympoziích v České republice a Evropě.

Popromoční vzdělání

 • V roce 2005 získal způsobilost k samostatnému výkonu povolání,
 • v roce 2005 složil profesní zkoušku,
 • v roce 2007 získal osvědčení praktického zubního lékaře,
 • v roce 2008 získal osvědčení pro vybranou péči ve stomatochirurgii.

 

 

 


Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů

< Zpět