Knihovna 3shape pro BioniQ

Knihovny pro 3Shape obsahují kompletní data pro implantologický systém LASAK BioniQ®, jako jsou STL soubory dosedů na implantáty (s šestihranem, bez šestihranu, mostové), dosedy na vlepované báze Uni-Base® a Uni-Base® AN, dosedy na vlepované báze BioCam® (pilíře BioCam®) a data pro pilíře Premill. Knihovny dále obsahují STL soubory skenovacích tělísek a případně nutné konfigurační soubory.

Pozn.: Knihovnu je možné instalovat od DS 2015.

Zvolte kategorii produktu

    

Nebo si stáhněte všechny aktuální knihovny BioniQ® pro Exocad v jednom archivu. Stáhnout vše.