Knihovna 3shape pro BioniQ


Knihovny pro implantologický systém LASAK BioniQ®. Knihovny obsahují data pro obě protetické platformy – BioniQ® QR (modrá) a BioniQ® QN (žlutá), včetně všech typů skenovacích tělísek. Knihovny je možné stáhnout pro titanové báze, přímé (integrální) dosedy, šroubované práce (Screw-On) a pilíře Premill (blank).

Zvolte kategorii produktu