Podporujeme

Jako společensky odpovědná společnost myslíme i na ty, kteří v životě nemají takové štěstí. Nechceme být lhostejní a cítíme morální povinnost pravidelně podporovat ty, kteří pomoc nás všech opravdu potřebují. Finančně či věcně podporuje společnost LASAK nadace, neziskové organizace, veřejně prospěšné společnosti nebo občanská sdružení poskytující pomoc potřebným v sociální oblasti.

Jsme rádi, že jsme mohli podat pomocnou ruku například následujícím projektům a organizacím: 

Centrum Slunečnice

Centrum SlunečniceS Centrem Slunečnice spolupracujeme dlouhodobě již od roku 2005, kdy centrum ještě patřilo pod Diakonii CB. Jeho osamostatněním v roce 2013 naše spolupráce samozřejmě neskočila a nadále centru poskytujeme každoročně finanční i nefinanční podporu.

Centrum Slunečnice o.p.s. se ve své činnosti zaměřuje na osoby v nepříznivé životní situaci (zejména osoby se zdravotním postižením, onemocněním nebo rehabilitaci). Posláním společnosti je poskytovat těmto lidem služby, které vedou ke zlepšení kvality jejich života, zdraví a dosažení osobních cílů v oblasti samostatnosti, osobního rozvoje a sociálních vztahů.

Zapojte se také a pomáhejte s námi: www.slun.cz

Člověk v tísni – Lepší škola pro všechny

Člověk v tísni – Lepší škola pro všechnyV roce 2014 jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni. Finančními dary pravidelně podporujeme sbírku „Lepší škola pro všechny“ na podporu českých vzdělávacích programů.

Člověk v tísni působí na více než polovině škol v České republice v oblastech, kde chybí dostatečná podpora státu a dalších institucí. Pomáhá vytvořit ze školy místo, které rozvíjí nadání a individuální schopnosti dětí a které moderními metodami učí děti orientovat se v současném světě. Chceme, aby generace dnešních dětí vzpomínaly na školu jako na příjemné místo plné poznání a respektu. A přáli bychom si, aby současná škola uměla z dětí vychovat aktivní, slušné a sebevědomé občany, kteří dokáží měnit naši společnost k lepšímu.

Více informací o činnosti Člověka v tísni: www.clovekvtisni.cz.
Zapojte se také a pomáhejte s námi: www.lepsiskolaprovsechny.cz

Člověk v tísni – Skutečná pomoc

Člověk v tísni – Skutečná pomocS ohledem na mezinárodní působení společnosti LASAK pomáháme těm nejzranitelnějším nejen v České republice, ale i ve světě. Prostřednictvím sbírky „Skutečná pomoc“ podporujeme obyvatele chudších zemí světa, jako je Kongo, Kambodža nebo Angola.

Člověk v tísni již přes 20 let pomáhá doma i ve světě. Staví školy v Africe, pomáhá tam sirotkům, buduje zdroje pitné vody, zdravotní střediska, staví školy a nemocnice a podporuje drobné rolníky, aby se dokázali uživit sami. Aby bylo možné systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa, založil Člověk v tísni v roce 2008 dlouhodobou veřejnou sbírku Skutečná pomoc, z jejíhož výtěžku jsou aktivity financovány.

Více informací o činnosti Člověka v tísni: www.clovekvtisni.cz.
Zapojte se také a pomáhejte s námi: www.skutecnapomoc.cz.

Dobrý anděl

Dobrý andělV roce 2014 se společnost LASAK zařadila mezi Dobré anděly a od té doby pravidelně pomáhá tak rodinám s dětmi, které se pro vážnou nemoc dostaly do finanční tísně.

V Česku žije 2 500 rodin s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Dobří andělé pomáhají 1 600 z nich. Několik set dalších rodin pomoc potřebuje, ale nedostává se jim. Vážná nemoc může potkat kohokoli. I dobře zaopatřená rodina se po několikaměsíčním boji s těžkým onemocněním může dostat do finanční tísně. Jeden z rodičů nemůže pro péči o nemocné dítě pracovat, protože s ním tráví měsíce v nemocnici, druhý z rodičů musí zajistit péči o dalšího sourozence a o domácnost.

Více informací o činnosti Dobrého anděla: www.dobryandel.cz.
Zapojte se také a pomáhejte s námi: www.dobryandel.cz/jak-pomahat

Fokus Mladá Boleslav

Fokus Mladá BoleslavKromě velkých a veřejnosti známých organizací podporujeme i malé regionální subjekty, které poskytují pomoc potřebným v sociální oblasti. Plně si uvědomujeme, že právě tyto subjekty mají situaci se získáváním dárců o mnoho složitější, a neměli bychom na ně zapomínat. Společnost LASAK tak od roku 2000 každoročně podporuje nefinančními dary občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav.

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující psychosociální rehabilitaci dlouhodobě vážně duševně nemocným ve Středočeském kraji (Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk a Kolín) a Karlovarském kraji. Poskytované služby tvoří celek, který je označován jako následná péče. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Fokus chce umožnit lidem s psychickými potížemi komplexní rehabilitaci, poskytnout jim příležitost k nalezení ztracené sebedůvěry a vrátit jim rovnoprávné postavení ve společnosti.

Zapojte se také a pomáhejte s námi: www.fokus-mb.cz

Konto Bariéry

Konto BariéryV roce 2015 zahájila společnost LASAK spolupráci s Nadací Charty 77 a stala se tak hrdým partnerem projektu Konto Bariéry.

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců – svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. Za více než dvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.

Více informací o činnosti Konta Bariéry: www.kontobariery.cz

Nadační fond E. Votočka

VŠCHT PrahaSpolečnost LASAK podporuje kromě sociální oblasti také talentované studenty v jejich studijní, vědecké a odborné činnosti. Finanční podporu poskytujeme např. Nadačnímu fondu Emila Votočka při Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha.

Nadační fond poskytuje podporu vzdělání českých vysokoškolských studentů a doktorandů v inženýrských a materiálových oborech chemicko-technologických. Usiluje o aplikaci a systematický rozvoj nejnovějších poznatků z oblasti chemie a chemické technologie s akcentem na úsporu energie a ochranu životního prostředí a poskytuje poradenskou a expertní činnost zejména v nosných oborech fakulty.

Více informací: http://fcht.vscht.cz.