PORESORB-TCP

 • Resorbovatelnost
 • Vysoká chemická i fázová čistota
 • Osteokonduktivita
 • Stabilita v defektu

PORESORB®-TCP je syntetický, rychle resorbovatelný, mikroporézní materiál na bázi trikalciumfosfátu určený pro náhradu kostní tkáně. Vytváří pevnou chemickou vazbu mezi kostní tkání a implantátem bez vytvoření vazivové mezivrstvy, má osteoindukční a osteokondukční vlastnosti. 

Struktura náhradního kostního materiálu PORESORB-TCP

Indikace

Implantologie, parodontologie

 • Výplně kostních defektů po exstirpaci cyst
 • Ošetření kostních parodontálních defektů
 • Remodelace alveolárního výběžku
 • Ošetření kostních defektů v okolí implantátu
 • Operace sinus-lift
 • Výplně kostních defektů po extrakcích zubů pro prevenci atrofie alveolu

Ortopedie, traumatologie

 • Afekce nádorům podobné (kostní cysta, aneurysmatická kostní cysta, kostní ganglioma, fibrozní dyspalzie atd.)
 • Patologické zlomeniny při výše zmíněných afekcích
 • Posttraumatické kostní defekty (tříštivé osteoporotické zlomeniny, kompresivná zlomeniny epifýz dlouhých kostí)
 • Benigní kostní nádory
 • Artrodézy

PORESORB®-TCP jako nosič trombocytárního koncentrátu (PRP)

PORESORB®-TCP je jedním z nejpoužívanějších materiálů pro řešení parodontálních defektů, defektů po exstirpaci cyst, zubních extrakcí ale i rozsáhlejších augmentací, např. výplně čelistní dutiny. Vedle chemického složení, odpovídajícího hlavní minerální složce kosti, disponuje materiál optimální spojitou mikro- a makrostrukturou, umožňující použití materiálu jako osseokonduktivní skelet pro osseoinduktivní faktory.

V létě 2003 firma LASAK dokončila klinické hodnocení kombinace materiálu PORESORB®-TCP s osseoinduktivním trombocytárním koncentrátem (PRP). Nyní je možné ještě zesílit osseogenetický účinek materiálu jeho aplikací s PRP. PRP obsahuje řadu růstových a induktivních faktorů, které v kombinaci s vhodným nosičem (PORESORB®-TCP) vedou k rychlejší regeneraci kosti a k její vyšší kvalitě. Bez významné zátěže pacienta (odběr venepunkcí asi 20 ml krve) je tak možné připravit PRP v gelovité konsistence, usnadňující aplikaci materiálu. Díky mikro a makro struktuře materiálu PORESORB®-TCP je tak možná lokalizace osseoinduktivního potenciálu přímo v centrálních partiích vyplňovaného defektu. 

Fyzikálně-chemické parametry

Zrna materiálu pro kostní regeneraci PORESORB-TCP

 • Název: ß-trikalciumfosfát
 • Vzorec: ß-Ca3(PO4)2
 • Porozita: 30–40 %
 • Zdánlivá hustota: 3000–3100 kg/m2

Vlastnosti materiálu

 • Bioaktivita
 • Resorbovatelnost
 • Osteokonduktivita
 • Osteoinduktivita

Vzlínání náhradního kostního materiálu PORESORB-TCP

Struktura materiálu je blízká kostní matrix a vykazuje dvě dominantní velikosti pórů. Makropóry o velikosti cca 100 um a mikropóry o velikosti 1–5 um. Makropóry umožňují osídlení celého povrchu kompetentními buňkami a vrůst kostní tkáně do centra defektu. Mikropóry jednak zajišťují rychlou penetraci tělní tekutiny a současně vytvářejí mikro drsný povrch materiálu podporující adhezi proteinů a buněk. Materiál je osteoinduktivní – specificky stimuluje vývoj mesenchymálních buněk na buňky kostní a indukuje tak tvorbu nové kostní tkáně. V pozdějších stádiích v tělním prostředí v důsledku hydrolytické koroze a aktivní fagocytózy dochází k postupné desintegraci materiálu a jeho resorpci a nahrazování nově se vytvářející kostní tkání.

 

Nový e-shop LASAK

 

Nakupujte PORESORB®-TCP pohodlně na shop.lasak.cz

 

 

 

Odborný článek

Dlouhodobý úspěch díky vhodně zvolené protetice; Dr. Volker Bonatz M.Sc. M.Sc.: Implantologie Journal 3/2021

Starší pacienti vyžadují zachování žvýkacího komfortu při minimálně invazivním ošetření. Často mají k dispozici také omezený rozpočet. Dr. Volker Bonatz M.Sc., M.Sc. si je toho vědom. Vysoká očekávání svých pacientů naplňuje také díky našim implantátům BioniQ® a materiálu pro řízenou kostní regeneraci PORESORB®-TCP.

Ke stažení