PORESORB-TCP

 • Resorbovatelnost
 • Vysoká chemická i fázová čistota
 • Osteokonduktivita
 • Stabilita v defektu

PORESORB®-TCP je syntetický, rychle resorbovatelný, mikroporézní materiál na bázi trikalciumfosfátu určený pro náhradu kostní tkáně. Vytváří pevnou chemickou vazbu mezi kostní tkání a implantátem bez vytvoření vazivové mezivrstvy, má osteoindukční a osteokondukční vlastnosti.

PORESORB®-TCP je jedním z nejpoužívanějších materiálů pro řešení parodontálních defektů, defektů po exstirpaci cyst, zubních extrakcí ale i rozsáhlejších augmentací, např. výplně čelistní dutiny. Vedle chemického složení, odpovídajícího hlavní minerální složce kosti, disponuje materiál optimální spojitou mikro- a makrostrukturou, umožňující použití materiálu jako osseokonduktivní skelet pro osseoinduktivní faktory.

Nový e-shop LASAK

 

Nakupujte PORESORB®-TCP pohodlně na shop.lasak.cz

 

 

 

Indikace

Implantologie, parodontologie

 • Výplně kostních defektů po exstirpaci cyst
 • Ošetření kostních parodontálních defektů
 • Remodelace alveolárního výběžku
 • Ošetření kostních defektů v okolí implantátu
 • Operace sinus-lift
 • Výplně kostních defektů po extrakcích zubů pro prevenci atrofie alveolu

Ortopedie, traumatologie

 • Afekce nádorům podobné (kostní cysta, aneurysmatická kostní cysta, kostní ganglioma, fibrozní dyspalzie atd.)
 • Patologické zlomeniny při výše zmíněných afekcích
 • Posttraumatické kostní defekty (tříštivé osteoporotické zlomeniny, kompresivná zlomeniny epifýz dlouhých kostí)
 • Benigní kostní nádory
 • Artrodézy

Výhody

 • Resorbovatelnost
 • Vysoká fázová čistota
 • Osteokondutivita
 • Vysoká bezpečnost (bez obsahu proteinů) – eliminace rizika infekce
 • Spojitá porozita
 • Stabilita v defektu, výborná zpracovatelnost

 

Augmentace kosti čelistní dutiny – sinus lift (laterální přístup)

Operace sinus liftu představuje efektivní metodu umožňující použití implantátů i v oblasti se sníženou nabídkou kosti pod čelistní dutinou. Vypreparovaným okénkem je materiál PORESORB®-TCP umístěn do prostoru čelistní dutiny, kde dochází k tvorbě nové kostní tkáně umožňující bezpečnou fixaci dentálního implantátu.

1. Předoperační pohled

2. Okénko vytvořené ve vestibulární stěne čelistní dutiny

3. Zavedení implantátu

3. Výplň defektu materiálem PESORB®-TCP

4. Izolace defektu resorbovatelnou membránou

5. Pooperační stav

Léčba kostních paradontálních defektů

Léčba intraalveolárních kostních defektů u parodontitidy. Stav před ošetřením a 6 měsíců po ošetření.

Parodontální defekt před ošetřením, post operační snímek a stav po 1 roce od implantace (doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.)

Augmentace atrofického alveolárního výběžku před zavedením implantátu

Resorbovatelnost materiálu umožňuje bezproblémové zavedení dentálního implantátu do regenerované kostní tkáně.

(implantace 1 rok po výplni defektu, doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.)

Použití materiálu PORESORB®-TCP v kobinaci s trombocytárním koncentrátem (PRP) při regeneraci paradontálních a kostních tkání

Regenerace kostní tkáně v místě parodontálních defektů je závislá na přítomnosti a fenotypové expresi nediferenciovaných mesenchymálních buněk. Faktory, které tyto buňky stimulují k regenerační aktivitě je možné získat z trombocytárního koncentrátu (PRP) krve pacienta. Kombinace materiálu PORESORB®-TCP s trombocytárním koncentrátem vede k většímu zisku kostní tkáně. Nezanedbatelnou skutečností je i velmi pozitivní vliv na pooperační průběh hojení přilehlých měkkých tkání. Zřetelně se zkracuje doba uzávěru operační rány a to podstatně snižuje riziko infikování operovaného prostoru.

 1. Rozsáhlý a pokročilý parodontální defekt
 2. Situace 3 měsíce po výkonu (doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.)

Augmentace kosti čelistní dutiny (vnitřní sinus lift)

Díky dobrému rtg kontrastu materiálu PESORB®-TCP je možné monitorovat proces resorbce a tvorby kostní tkáně. Rtg kontrast klesá v důsledku resorbce materiálu a jeho nahrazení novou kostní tkání. Nepravidelný polygonální tvar granulí zajišťuje větší meziprostory mezi částicemi a zároveň snižuje jejich mobilitu v defektu.

Pooperační stav

Situace po 2 letech zatížení implantátu

(MUDr. Z. Nathanský, CSc., Stomatologická klinika, 1.LF Univerzity Karlovy v Praze)

 

1. Obrázek: Histologické vyšetření tkáně odebrané při implantaci do sinus liftu. Jsou patrné zbytkové částice materiálu PORESORB®-TCP uzavřené v nově vytvořené kosti (barvení Giemsa).
2. Obrázek: Materiál PORESORB®-TCP obklopený novotvořenou kostní tkání (mineralizovaná tkáň – modře, osteoid – červeně, barvení Ladewig)

Struktura materiálu je blízká kostní matrix a vykazuje dvě dominantní velikosti pórů. Makropóry o velikosti cca 100 um a mikropóry o velikosti 1–5 um. Makropóry umožňují osídlení celého povrchu kompetentními buňkami a vrůst kostní tkáně do centra defektu. Mikropóry jednak zajišťují rychlou penetraci tělní tekutiny a současně vytvářejí mikro drsný povrch materiálu podporující adhezi proteinů a buněk. Materiál je osteoinduktivní – specificky stimuluje vývoj mesenchymálních buněk na buňky kostní a indukuje tak tvorbu nové kostní tkáně. V pozdějších stádiích v tělním prostředí v důsledku hydrolytické koroze a aktivní fagocytózy dochází k postupné desintegraci materiálu a jeho resorpci a nahrazování nově se vytvářející kostní tkání.

 

PORESORB®-TCP – dostupné varianty

Katalogové číslo

Velikost zrn

Balení

32:2

0,16–0,3 mm

0,5 ml/0,5 g

31:2

0,16–0,3 mm

1,0 ml/1,0 g

13:2

0,3–0,6 mm

0,5 ml/0,5 g

11:2

0,3–0,6 mm

1,0 ml/1,0 g

23:2

0,6–1,0 mm

0,5 ml/0,5 g

21:2

0,6–1,0 mm

1,0 ml/1,0 g

41:2

1,0–2,0 mm

1,2 ml/1,0 g

42:2

1,0–2,0 mm

2,4 ml/2,0 g

 

 


Nový e-shop LASAK

 

Nakupujte PORESORB®-TCP pohodlně na shop.lasak.cz

 

 

 

Odborný článek

Dlouhodobý úspěch díky vhodně zvolené protetice; Dr. Volker Bonatz M.Sc. M.Sc.: Implantologie Journal 3/2021

Starší pacienti vyžadují zachování žvýkacího komfortu při minimálně invazivním ošetření. Často mají k dispozici také omezený rozpočet. Dr. Volker Bonatz M.Sc., M.Sc. si je toho vědom. Vysoká očekávání svých pacientů naplňuje také díky našim implantátům BioniQ® a materiálu pro řízenou kostní regeneraci PORESORB®-TCP.

Ke stažení