O společnosti LASAK


Společnost LASAK se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem zdravotnických prostředků, zejména kostních a zubních implantátů a prostředků pro regeneraci kostní tkáně. Byla založena v roce 1991 doc. Ing. Zdeňkem Strnadem, CSc., a Ing. Igorem Riedlem, CSc.

Vedle výroby zajišťuje LASAK vlastní výzkum, který je prováděn ve spolupráci s řadou vědeckých pracovišť, univerzit a předních klinik v ČR a je zaměřen především na vývoj nových biomateriálů. Zvláštní pozornost je věnována bioaktivním materiálům na bázi kalcium fosfátových keramik, bioaktivní sklokeramice a bioaktivním titanovým materiálům. Společnost LASAK vyrábí několik typů keramických bioaktivních materiálů pod ochrannou značkou PORESORB®-TCP a OssaBase®-HA. Tyto materiály se uplatňují jako náhrada kostní tkáně v ortopedii, neurochirurgii, čelistní, obličejové a ušní chirurgii a dalších oblastech.

Od roku 1993 společnost LASAK vyrábí implantologický systém náhrady zubů – IMPLADENT®. Systém se řadí mezi světově uznávané, vyhovující ve všech technických detailech mezinárodnímu konsensu v požadavcích na materiál a design. Systém byl uveden na trh v roce 1993 a od té doby je úspěšnost systému systematicky vyhodnocována a výsledky jsou publikovány v odborných stomatologických periodikách i v mimooborových publikacích. Systém náhrady zubů IMPLADENT® je rozšířen nejenom v České republice, ale i vyvážen do řady jiných zemí.

V roce 2000 uvedla společnost LASAK na trh první hydrofilní, nanostrukturovanou, bioaktivní povrchovou úpravu titanových implantátů. Posléze byla následována předními světovými výrobci a v současné době je tento typ povrchu rozšířený po celém světe. Za inovativní BIO povrch zubních implantátů získala společnost LASAK prestižní vědecké ocenění Česká hlava 2010 v kategorii Industrie – za nejlepší technologickou a výrobkovou inovaci v ČR.

K dnešnímu dni zvolilo systém IMPLADENT® již více jak 100 000 pacientů.

Na základě dvaceti let zkušeností a sledování nejmodernějších trendů v implantologii uvedla společnost LASAK v roce 2013 na trh nový systém zubních implantátů BioniQ®.

Výzkum, výroba a servis systémů IMPLADENT® a BioniQ® podléhají zavedenému systému řízení jakosti, který je v souladu s aktuální normou ISO 13485. Všechny produkty společnosti LASAK vyhovují požadavkům směrnice 93/42/EHS a jiným technickým standardům a mohou být tedy označovány značkou CE.

Jako lídr v oblasti dentální implantologie je společnost LASAK členem prvního medicínského klastru v České republice se zaměřením na obor implantologie CZECHIMPLANT, z.s., který sdružuje přední tuzemské výrobce, univerzity a lékaře za účelem rozvoje oboru implantologie v České republice.

Interiér společnosti LASAK Interiér společnosti LASAK Laboratoř společnosti LASAK