Možnosti ošetření zubními implantáty

Nejčastějšími způsoby ošetření ztracených zubů jsou můstky a protézy, které Vám sice pomohou, ale obě řešení mají i značné nevýhody.

Můstek

Vyžaduje dva pevné nosné pilíře, k jejichž konstrukci je třeba použít dva zdravé, funkční, plnohodnotné zuby, které jsou obroušením nenávratně zničeny a již nikdy neplní svou původní funkci stejně jako dříve.

Celková zubní náhrada

S postupujícím časem stále hůř drží. Důvodem je postupující úbytek kostní tkáně čelisti pod protézou nebo zbytnění ústní sliznice. Nositel uvolněné protézy nemůže správně kousat a obava o její vypadnutí často brání i plnohodnotnému společenskému životu. 

Co jsou zubní implantáty

Implantát je umělá náhrada zubního kořene umístěná na místo odstraněného zubu do čelistní kosti. Ve spojení s pilířem vytvoří základ pro připevnění korunky. Implantát je vyrobený z titanu, který kostní tkáň neodmítá, ale naopak s ním pevně sroste.

 Ukázka zavedeného implantátu LASAK

Náhrada jednoho zubu

Implantát má plnou funkčnost jako původní zub a nikdo nepozná rozdíl.

Náhrada jednoho zubu implantátem LASAK

Náhrada více zubů

Jednou z možností je můstek fixovaný na implantáty. Zdravé sousední zuby se nemusí brousit a implantáty zabrání úbytku kosti a deformaci tváře.

Náhrada více zubů implantáty LASAK

Náhrada všech zubů

Implantáty je možné řešit i ztrátu všech zubů. Díky dokonalému vhojení implantátů do čelisti se nemusíte obávat, že by zuby nedržely na svém místě.

Náhrada všech zubů implantáty LASAK

Stručný průběh ošetření

Lékař nejprve zavede do Vaší čelisti na místo odstraněného zubu implantát, který má tvar malého šroubku. Jakmile se implantát během následujících týdnů vhojí, nasadí se na něj pilíř, jenž vystupuje z dásně. Na pilíř se potom upevní korunka – umělý keramický zub, který je od původních zubů na pohled nerozeznatelný a je pevný při skusu.

Je zavedení implantátu bolestivé?

Určitě ne. Zavedení implantátu není nijak mimořádný zákrok. Provádí se v podmínkách běžné zubní ordinace v místním injekčním znecitlivění. Zavedení jednoho implantátu trvá asi čtvrt hodiny.

Vhodnost implantátů

Zubní implantáty jsou určeny jak pro mladé, kteří přišli o jeden nebo více zubů při úraze, tak pro lidi ve vyšším věku. Jejich pomocí lze řešit zaplnění velkých i malých mezer i ošetřit zcela bezzubou čelist. O konkrétním použití vždy rozhoduje lékař na základě celkového zdravotního stavu pacienta.

Životnost implantátů

Do určité míry to bude záviset na Vás. Především je nutné dbát na pravidelnou a důkladnou ústní hygienu a pravidelně navštěvovat zubního lékaře. Špatná ústní hygiena a zánětlivý proces parodontu může totiž způsobit až vyloučení implantátu.