Základní kurz pro zubní techniky

Předpokládaný termín školení: červen 2024

V pátek 14.00–20.00 hod. a v sobotu 8.00–18.00 hod.

Místo: FN Hradec Králové, Stomatologická klinika, Zubní laboratoř, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Cena školení: 6 600 Kč vč. DPH

Školitelé: Mgr. Tomáš Havrda, DiS.; Jana Smejkalová, DiS.

Rozsah školení: 13 hodin

Program

 • Přehled protetických a laboratorních komponentů systému BioniQ®
 • Otiskovací postupy a jejich specifika
 • Praktické zhotovení sádrového modelu z připravených otisků
 • Zhotovení konstrukce (jednostranně zkrácený oblouk – podmíněně snímatelná konstrukce na dvou implantátech s jedním mezičlenem)
 • Zhotovení korunky na estetickém pilíři
 • Specifika a zásady pro zatmelování konstrukcí na implantáty
 • Opracování kovových konstrukcí, kontrola a zkouška na modelech
 • Estetické a funkční požadavky na implantologickou protetiku
 • Seznámení s CAD

Z kurzu si každý účastník odnese certifikát a hotovou práci na originálních pilířích.

Školení je praktickým kurzem, proto je nutný pracovní oděv, vlastní modelovací nástroje, frézy pro opracování kovu, fréza na sádru a separační disk na dělený model.

Občerstvení v průběhu akce zajištěno.


Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů

< Zpět