Provizorní implantáty ProImplant

ProImplant je jednodílný provizorní implantát se samořezným závitem o průměru 2,1 mm, který umožňuje nabídnout pacientům s vysokými nároky na estetiku provizorní fixní náhradu pro období hojení extrakčních ran, vhojování implantátů nebo augmentátů. Ohýbací část umožňuje optimální vyrovnání disparalelity implantátů po jejich zavedení.

  • Okamžité ošetření provizorní náhradou
  • Průměr 2,1 mm
  • Snadné zavedení
  • Možnost korekce paralelity

 

Komfort pro pacienta

Provizorní implantáty ProImplant dávají pacientům možnost opustit Vaši ordinaci ihned po implantaci s funkční zubní náhradou. Mohou si tak užívat života bez estetických a funkčních omezení a zapojit se do společenského života téměř okamžitě.

 

Tři délky

Kromě estetického benefitu a zvýšeného komfortu pro pacienta, poskytuje kotvení dočasných fixních protetických náhrad na implantáty ProImplant ochranu augmentovaným oblastem i trvalým dentálním implantátům. Implantáty ProImplant jsou vyrobené z čistého titanu Grade 4 jsou k dispozici ve třech různých délkách 7, 10 a 14 mm.

 

Ohýbací část

Implantace provizorního implantátu je přehledná a jednoduchá. ProImplant je možné v ohýbací části opatrně ohnout až o 20 stupňů. Provizorní implantáty se používají výhradně k dočasnému ošetření, které nepřekračuje dobu šesti měsíců.

 

Výhody:

  • Fixace okamžitých fixních provizorních náhrad
  • Ochrana měkkých tkání během vhojovací fáze trvalých implantátů
  • Ochrana augmentovaných oblastí

Kontraindikace:

  • Nedostatečná nabídka nebo kvalita kosti
  • Nedostatek kortikální kosti pro stabilitu implantátu ProImplant

 

 

Systém provizorních implantátů ProImplant můžete pohodlně nakupovat na našem e-shopu.

Ke stažení