IMPLASPIN

  • Urychlená oseointegrace
  • Vynikající primární stabilita
  • Vysoká pevnost

Funkcí bioaktivní náhrady meziobratlové ploténky je zabránit instabilitě postiženého pohyblivého segmentu bederní nebo krční páteře.

RTG – krční ploténka – IMPLASPINImplantáty, vyvinuté firmou LASAK, představují novou generaci biomateriálů nahrazujících kostní tkáně. Hlavní charakteristikou implantátů IMPLASPIN jsou vynikající mechanické vlastnosti a výrazné osteokonduktivní schopnosti jejich povrchu, které přispívají k rychlejšímu a dokonalejšímu vhojení. Implantát je vyráběn z technicky čistého titanu s chemicky upraveným povrchem nebo z PEEK-OPTIMA™ HA Enhanced se zdrsněným povrchem. Osteokonduktivní povrch implantátu urychluje oseointegraci (bez intermediální vazivové vrstvy) a svými vlastnostmi přispívá ke vzniku mezitělové fúze. Pevné spojení implantátu s kostní tkání zajišťuje rovnoměrné rozložení napětí na rozhraní kosti a zatíženého implantátu, takže nedochází k lokálnímu přetížení kosti a její následné resorpci.

 

Indikace

  • Degenerativní onemocnění bederní nebo krční páteře
  • Degenerativní změny, které vznikly jako následek úrazu krční páteře

Osteokonduktivita

Osteokonduktivní materiál slouží nově rostoucím osteoblastům a osteocytům jako mřížka a vede tak postupující novotvorbu kosti. Povrch osteokonduktivních implantátů poskytuje tuto „mikro“ mřížku.

Implantáty s osteokonduktivním povrchem v porovnání s implantáty z čistého titanu nebo materiálu PEEK vykazují větší toleranci k nepříznivým podmínkám vhojování, jakými jsou mezera mezi kostí a implantátem nebo primární nestabilita implantátu.

 

Osteokonduktivní titan
Osteokonduktivní titan
Histologický řez rozhraním titanového implantátu s osteokonduktivním povrchem a nově vytvořené kostní tkáně po 10 týdnech od implantace. (Originální zvětšení 200x, barveno toluidinovou modří.)

Bioinertní titan
Bioinertní titan
Histologický řez rozhraním titanového implantátu s obrobeným povrchem a nově vytvořené kostní tkáně po 6 týdnech od implantace, (*měkká tkáň). (Originální zvětšení 200x, barveno toluidinovou modří.)

Osteokonduktivní PEEK
Osteokonduktivní PEEK
Histologický řez rozhraním implantátu z PEEK-OPTIMA™ HA Enhanced s bioaktivním povrchem a nově vytvořené kostní tkáně po 6 týdnech od implantace. (Originální zvětšení 200x, barveno toluidinovou modří.)

Bioinertní PEEK
Bioinertní PEEK
Histologický řez rozhraním implantátu z PEEK-OPTIMA™ HA Enhanced s obrobeným povrchem a nově vytvořené kostní tkáně po 6 týdnech od implantace, (*měkká tkáň). (Originální zvětšení 200x, barveno toluidinovou modří.)

Titan a PEEK s povrchem, vykazujícím vysoké osteokonduktivní vlastnosti, vytváří přímé spojení s kostní tkání. Vhojení implantátu s bioinertním obrobeným povrchem probíhá téměř výlučně prostřednictvím vazivového pouzdra (*). 

Krční meziobratlové implantáty IMPLASPIN

Krční meziobratlový implantát IMPLASPIN – OSSEO-PEEK

Bederní meziobratlové implantáty IMPLASPIN

Bederní meziobratlový implantát IMPLASPIN – PEEK-OPTIMA™ HA Enhanced


Logo InvibioINVIBIO™ a PEEK-OPTIMA™ jsou registrované obchodní značky společnosti Victrex plc nebo společností patřících do její skupiny. Všechna práva vyhrazena.

 

 

Nový e-shop LASAK

 

Nakupujte IMPLASPIN pohodlně na shop.lasak.cz

 

 

 

 

Ke stažení