Plně digitální workflow v implantologii

Intenzivní teoreticko-praktický kurz s kompletně zpracovanou tématikou a LIVE operací

Využití pilotní a plně navigované chirurgie implantačního systému LASAK BioniQ® v rámci komplexně pojatého kurzu. Krok po kroku bude probrána problematika diagnózy, plánování pozic implantátů včetně protetického ošetření, plánování chirurgických šablon pro aktivní i pasivní metodu navigace včetně výběru vhodného vodícího pouzdra a jeho umístění do šablony podle délky implantátu v plánovacím softwaru.

Součástí kurzu bude LIVE operace a praktická cvičení, při kterých si vyzkoušíte pilotní i plně navigovanou implantaci se systémem BioniQ® na modelech. Součástí praktických cvičení bude také plánování chirurgických šablon v programu Blue Sky Plan.

Přednášející: MUDr. Michal Žitňanský

Termín: červen 2024

Místo: Denisova 1255/7a, 790 01 Jeseník

Cena: 12 000 Kč vč. DPH

Počet kreditů ČSK: 10

Počet účastníků je omezen

Z kurzu si každý účastník odnese certifikát. Během akce je zajištěno občerstvení.

Bezplatná zápůjčka instrumentária

Absolventi kurzu mohou využít bezplatné zapůjčení instrumentária pro plně navigovanou chirurgii BioniQ®.

 

Program

Pátek 6. 10, 14.30–19.00 h.

 • Představení navigované implantologie LASAK BioniQ® – LASAK s.r.o.
 • Úvod do problematiky digitální a navigované implantologie
 • Základy plánování, základy 3D tisku a výroby šablony
 • Plánování navigované implantace – návrh a výroba šablony
 • Pilotní a plně navigovaná implantace systému LASAK BioniQ®
 • Kazuistiky z vlastní praxe

Sobota 7. 10., 8–13 h.

 • Live operace
 • Rozbor operačního výkonu
 • Workshop – Implantace na modelech – pilotní a plně navigovaná chirurgie LASAK BioniQ®

Doporučen vlastní NB (CPU i7, 16 GB RAM, dedikovaný grafická karta)

 

MUDr. Michal Žitňanský

 • v roce 2004 absolvoval obor stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
 • v letech 2004–2011 působil jako zubní lékař v soukromé praxi MUDr. Žitňanské Marcely v Jeseníku,
 • v roce 2007 získal od ČSK Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař,
 • v roce 2008 dostal od ČSK osvědčení ve dvou odbornostech – praktický zubní lékař parodontolog a praktický zubní lékař stomatochirurg,
 • od roku 2011 je zubním lékařem v soukromé praxi MŽ s.r.o. v Jeseníku.

Členství v odborných společnostech

 • je členem České stomatologické komory, České Parodontologické společnosti a Implantologického klubu České republiky,
 • je členem ve volených orgánech: Oblastní stomatologické komoře Šumperk – Jeseník a Member Ambassador committee for EuroPerio7, EuroPerio8, EuroPerio9 a EuroPerio10 (pro roky 2010–2021).

Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů

< Zpět