Computer Aided Implantation s implantáty BioniQ

11. října 2022

Cílem implantologického ošetření je funkční, estetický, dlouhodobě stabilní a udržitelný výsledek. Na základě mnohaletých zkušeností s pasivní i aktivní navigací MUDr. Jiří Hrkal ve svém odborném článku informuje o tom, jak mu současné technologie, materiály, postupy i implantáty BioniQ® pomáhají tohoto cíle dosáhnout.

V článku s názvem „Mögliche Nutzung von computerassistierten Operationsverfahren. Funktionelle und ästhetische implantologische Behandlungen.“ publikovaném v německém časopisu Implantologie Journal Nr. 10/2022 se MUDr. Jiří Hrkal dělí o své zkušenosti s různými typy počítačem podporovaných (asistovaných) implantací. Výběr optimální metody navigované implantace závisí na zkušenostech a možnostech zubního lékaře.

Sada nástrojů pro navigovanou implantologii BioniQ® je určena pro statickou metodu navigace s použitím chirurgických šablon. Lze ji využít pro pilotní navigaci i pro plně navigovanou implantaci. To umožňuje implantologovi zvolit individuální přístup k pacientovi a nejlepší postup pro konkrétní případ, aby bylo dosaženo optimálního výsledku ošetření. V některých mezních situacích může být výhodné použít kombinaci pasivní a aktivní navigace.

 

Případ 1: Plně navigovaná implantace

V prvním případě se MUDr. Hrkal rozhodl umístit tři implantáty BioniQ® pomocí metody plně navigované implantace. Na základě měření objemu kosti byly v místech zubů 45 a 46 umístěny 10 mm dlouhé implantáty BioniQ® cylindrického tvaru Straight o průměru 3,5 mm a do oblasti zubu 47 byl umístěn stejně dlouhý implantát BioniQ® kónického tvaru Tapered o průměru 4 mm. Současně bylo navrženo protetické ošetření fixním šroubovaným metalokeramickým můstkem.

   

 

Případ 2: Pilotní navigovaná implantace v kombinaci s aktivní navigací

V druhém případě bylo nutné nejprve sejmout starou nevyhovující fixní náhradu, extrahovat jeden zub a další dva zuby ošetřit endodonticky. Do oblasti zubu 14 byl umístěn 14mm implantát BioniQ® cylindrického tvaru Straight s průměrem 3,5 mm. Byl navržen fixní metalokeramický zubní můstek na zubech 17-15 a metalokeramická lepená korunka, nesená implantátem.

MUDr. Hrkal se v tomto případě rozhodl pro kombinaci pilotní navigované chirurgie a aktivní navigace. Důležitou roli hrála omezená nabídka kosti a blízký kořen sousedního zubu.

   

Pacienti od implantologické léčby očekávají dokonale funkční a estetický výsledek, který bude dlouhodobě stabilní. Dnešní digitální technologie to ve většině případů umožňují a usnadňují.

Anglický překlad článku je k dispozici zde.

 

MUDr. Jiří Hrkal

Vedoucí lékař, spoluzakladatel a spolumajitel HDC Kladno. Viceprezident České společnosti pro implantologii (ČSI). Těžištěm jeho činnosti jsou digitální technologie a postupy v implantologii. Podílí se na vývoji a testování nových materiálů, postupů, technologií a zařízení v oblasti implantologie. Výsledky své práce prezentuje v domácích i zahraničních kazuistikách a přednáškách. V rámci ČSI organizuje systematické vzdělávání v dentální implantologii a působí také jako lektor.