Spolupráce s TUL na zdokonalování lebečních implantátů

25. října 2012

lebecni implantat Na zdokonalení lebečních implantátů v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu „Výzkum a vývoj biomateriálů a technologií výroby umělých náhrad pro léčbu kostních defektů“ pracují Technická univerzita v Liberci a naše Výzkumné centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace.
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových biomateriálů, experimentální studium funkčního rozhraní kostní tkáně a implantátu metodami in-vitro, in-vivo a následnou optimalizaci jak vlastností biomateriálů, tak způsobu jejich výroby a aplikace zejména v neurochirurgii, dentální implantologii, ortopedii a spinální chirurgii. Spolupráce s technickou univerzitou se vzhledem k dosavadním zkušenostem týmu Lukáše Čapka týká především vývoje nových technologií pro přípravu individuálních implantátů v kraniofaciální i maxilofaciální oblasti.

Celý článek si můžete přečíst ve Zpravodaji Technické univerzity v Liberci č. 4/2012.