Novinky

Z médií – Vracíme úsměv lidem

V pondělí 24. února 2014 byl otištěn v příloze Peníze a byznys Lidových novin článek o historii a vývoji společnosti LASAK. Na základě rozhovoru s jedním ze zakladatelů společnosti doc. Ing. Zdeňkem Strnadem, CSc., a jeho synem, nynějším ředitelem společnosti, Ing. Jakubem Strnadem, Ph.D., byl čtenářům nastíněn vznik a vývoj společnosti od jejího založení v roce 1991 až po současnost. Článek vám mimo další také prozradí, kolik zaměstnanců stojí za vývojem, výzkumem, výrobou a obchodem největší české firmy vyrábějící implantáty, a v jakých letech zaznamenala společnost nejvyšší nárůst.
Firemní novinka 24. února 2014

IMPLANTOLOGIE 2014

18. ročník implantologického semináře Odborný seminář IMPLANTOLOGIE pořádá společnost LASAK již osmnáctý rok. Uskuteční se v pátek 4. dubna 2014 v Clarion Congress Hotelu Prague. Pozvání přijali nejenom přední čeští odborníci, ale také přednášející ze Slovenska a Nizozemí. Témata Tilted implantáty – axiální zatěžování implantátů ano, nebo ne? Anatomické limity v implantologii Periimplantitida: onemocnění moderní doby Interakce pojivové tkáně s bioaktivním povrchem implantátů Sociální řešení – ano či ne? Okamžitá implantace a okamžité funkční zatížení – dlouhodobé výsledky Funkční a estetická rekonstrukce implantátů CAD/CAM technikou Přednášející Curd Bollen (NL) Taťjana Dostálová Ladislav Dzan Dana Kopecká Pavel Poleník Tomáš Siebert (SK) Antonín Šimůnek Prezentace posterů Všechny účastníky zveme k prezentaci posterů....
Eventy, Nezařazené 8. ledna 2014

Navštivte nás na Pragodentu

Navštivte náš stánek na veletrhu Pragodent, pořádaného ve dnech 10.–12. října 2013 na výstavišti Praha–Holešovice. Najdete nás ve střední hale na stánku číslo 102. Na veletrhu Pragodent bude oficiálně uveden náš nový implantologický systém BioniQ.  ...
Eventy, Tisková zpráva 8. října 2013

O zubních implantátech na ČT24

V sobotu 28. září v 11.05 hod odvysílá Česká televize na kanále ČT24 v pořadu Tep 24 příspěvek o zubních implantátech, natáčený z části v našem frézovacím centru a ve výrobních prostorech. Budete moct sledovat zhotovení zubní náhrady od otisku, dodaného laboratoří, až po frézování titanové konstrukce BioCam, která tvoří článek mezi implantáty a korunkami. Více informací o pořadu, jeho online verzi a termíny jeho opakování naleznete na webu České televize....
Firemní novinka 26. září 2013

Z medií – Ani skvělý nápad a vysoká kvalita se neprodají samy

V čísle 5/2013 dvouměsíčníku TRADE NEWS byl zveřejněn článek Ani skvělý nápad a vysoká kvalita se neprodají samy, pojednávající o tom, jak se z dobrého nápadu a dlouholetých zkušeností zrodila úspěšná česká firma LASAK.
Firemní novinka 1. června 2013

Ohlédnutí za seminářem IMPLANTOLOGIE 2013

Již sedmnáctý ročník odborného implantologického semináře proběhl 19. dubna 2013 v hotelu Clarion v Praze. Zúčastnilo se ho více než dvě stě odborníků, zabývajících se implantologií, z České republiky i ze zahraničí. Účastníky přivítal a seminář zahájil ředitel společnosti LASAK, Ing. Jakub Strnad, Ph.D., na něhož navázal prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., jakožto předsedající dopoledních přednáškových bloků. V úvodní přednášce doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. zhodnotil vývoj české implantologie za uplynulých dvacet let – od zavedení prvního implantátu v Implantologickém centru v Hradci Králové v březnu 1993 po současnost – a shrnul své poznatky z dosavadní praxe....
Eventy, Tisková zpráva 19. dubna 2013

Školení pro indického distributora

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2012 proběhlo školení partnerů indického distributora společnosti LASAK. První den se kurz konal v prostorách Výzkumného a vývojového centra dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze – Hloubětíně, druhý den byli lékaři na stáži v Implantologickém centru Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové. V pražském centru se věnovali přednášející teoretické přípravě a práci se systémem IMPLADENT. Dr. Bonatz se zaměřil hlavně na chirurgické plánování zákroků, diskuzi o návrzích ošetření vybraných kazuistik,...
Tisková zpráva 20. prosince 2012

Seminář IMPLANTOLOGIE 2013

17. ročník implantologického semináře Odborný seminář IMPLANTOLOGIE pořádá společnost LASAK již sedmáctý rok. Uskuteční se v pátek 19. dubna 2013 v Clarion Congress Hotelu Prague. Pozvání přijali nejenom přední čeští odborníci, ale také přednášející z Itálie a Holandska. Témata Krátké, kratší, nejkratší – vliv délky implantátu na dlouhodobý výsledek implantace. Stabilita tkání v okolí implantátu. 20 let implantologie v ČR. Dohnali jsme svět, kam míříme dál? V.I.P. rekonstrukce chrupu – případy, kdy na esteticky dokonalém chrupu opravdu záleží....
Eventy, Tisková zpráva 18. prosince 2012

Spolupráce s TUL na zdokonalování lebečních implantátů

Na zdokonalení lebečních implantátů v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu „Výzkum a vývoj biomateriálů a technologií výroby umělých náhrad pro léčbu kostních defektů“ pracují Technická univerzita v Liberci a naše Výzkumné centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových biomateriálů, experimentální studium funkčního rozhraní kostní tkáně a implantátu metodami in-vitro, in-vivo a následnou optimalizaci jak vlastností biomateriálů, tak způsobu jejich výroby a aplikace zejména v neurochirurgii, dentální implantologii, ortopedii a spinální chirurgii....

Implantologické školení pro lékaře z Tai-wanu

Ve Výzkumném a vývojovém centru dentální implantologie a tkáňové regenerace LASAK se konalo v červenci celodenní školení na systém IMPLADENT. O své dosavadní zkušenosti ze svých praxí se s taiwanskými lékaři podělili Dr. Volker Bonatz z Německa a MUDr. Michal Žitňanský z Jeseníku, CZ. Dr. Bonatz se zaměřil nejprve na chirurgické plánování zákroků, s účastníky aktivně rozebíral návrhy ošetření jednotlivých pacientů ze své praxe od nejjednodušších případů – náhrady jednoho zubu – po ty složitější – s okamžitou implantací a různými augmentačními technikami....
Tisková zpráva 7. srpna 2012