Vyhodnocení dynamiky úrovně marginální kosti a biologické šíře u implantátů BioniQ a BioniQ Plus na EAO Digital Days 2020

22. října 2020

Clinical Oral Implants ResearchMezinárodní kongres European Association for Osseointegration (EAO) 2020 se poprvé uskutečnil prostřednictvím specializované on-line platformy. Tradičně vysoce odborný obsah a zajímavá témata mohli zájemci shlédnout virtuálně pod hlavičkou EAO Digital Days 2020.

Mezi odbornými pracemi z celého světa byl publikován poster s názvem Marginal bone level and biologic width dynamics in tissue- level and bone-level implants. Klinické sledování bylo zaměřeno na srovnání vývoje úrovně marginální kosti a připojených měkkých tkání u implantátů BioniQ® zavedených suprakrestálně/krestálně a implantátů BioniQ® Plus zavedených na úroveň měkké tkáně (tissue-level).

Abstrakt prezentovaného posteru byl rovněž zveřejněn ve speciálním čísle nejprestižnějšího implantologického časopisu Clinical Oral Implants Research. Zveřejněny jsou předběžné výsledky studie od nasazení protetické práce do prvního roku implantátů ve funkci.

Dvoufázové zubní implantáty BioniQ® zavedené na úroveň kosti (bone-level) zaznamenaly průměrnou resorpci marginální kosti 0,16 ± 0,61 mm po jednom roce ve funkci. Jednofázové implantáty BioniQ® Plus zavedené na úroveň měkké tkáně (tissue-level) vykázaly po stejném časovém úseku růst marginální kosti 0,05 ± 0,13 mm (P = 0,24). Současně bylo dokumentováno, že biologická šíře zůstala u obou typů implantátů po dobu sledování stabilní.

Publikovaný abstrakt je zveřejněn zde:

Novák Z, Nesvadba R, Strnad J, Kamprle J, Strnad Z. Marginal bone level and biologic width dynamics in tissue-level and bone-level implants. Clin Oral Implants Res. 2020;31(S20):192. doi:10.1111/clr.134_13644