Tříletá prospektivní klinická a radiografická longitudinální studie

11. srpna 2021

Výsledky prezentované v této studii demonstrují vysokou úspěšnost a prediktabilitu dvoufázově zaváděných dentálních implantátů BioniQ® se strukturovaným, mírně drsným BIO (MR) povrchem krčkové části fixtury.

Po třech letech ve funkci byl průměrný úbytek marginální kosti roven 0,36 ± 0,57 mm od implantace, resp. 0,13 ± 0,42 mm od nasazení zubní náhrady.

Přímý kontakt pojivové tkáně se strukturovaným, mírně drsným BIO (MR) povrchem krčku fixtury při suprakrestálním a equikrestálním zavedení zabraňuje resorpci marginální kosti během obnovy biologické šířky u pacientů s tenkým i tlustým gingiválním biotypem.

Výsledky studie rovněž dokládají kladnou korelaci mezi mírou porušení biologické šířky a úbytkem marginální kosti u implantátů BioniQ®.