Použití úzkých implantátů BioniQ Plus u starších pacientů

14. září 2021

Po vytvoření periostálního laloku byly zavedeny implantáty BioniQ® Plus s leštěným krčkem. V místě 45 to byl implantát o průměru 2,9 mm a v místě 46 o průměru 3,5 mm.Věkový profil pacientů v zubních ordinacích se zvyšuje. Stejně tak se zvyšují i jejich očekávání. S jakými otázkami se musí implantolog vypořádat a jak mu mohou naše úzké implantáty BioniQ® Plus pomoci? Na všechny tyto otázky odpovídá v odborném článku Dr. Volker Bonatz, M.Sc., M. Sc.

Tento článek najdete v prestižním německém implantologickém časopisu Implantologie Journal č. 9/2021 pod názvem „Implantate und Prothetik für den alternden Patienten“. Dr. Bonatz zdůrazňuje, že pacienti dnes požadují výsledky, které jsou esteticky velmi zdařilé a zároveň vysoce funkční, a to s minimálními časovými i finančními náklady. Většinou se jedná o starší pacienty, kteří kromě již dříve provedených protetických rekonstrukcí na implantátech mají i další problémy související s věkem.

Protetická náhrada insitu 45 a 46 před uzavřením okluzních šachet.V tomto klinickém případu byl u 70letého pacienta atraumaticky a velmi šetrně odstraněn poškozený zub 47 a subkoronárně zničený zub 45, na kterém byl fixovaný můstek. Podařilo se přitom zachovat téměř celou stěnu alveolární kosti. Aby se Dr. Bonatz vyhnul nutnosti augmentace, rozhodl se zavést po zhojení do atrofovaných míst tenké implantáty BioniQ® Plus o průměru 3,5 mm a 2,9 mm. Vybral implantáty s leštěným krčkem (vysokým 1,7 mm), aby co nejvíce redukoval plochu pro eventuální hromadění plaku v případě pozdějšího úbytku kosti a gingivy.

Rentgenový snímek pořízený o 14 měsíců později prokázal stabilní, případně zvýšenou úroveň peri-implantátové kosti distálně od implantátu o průměru 2,9 mm. Úspěšnost implantace a protetického ošetření významně ovlivňují některé faktory. Jedním z nich jsou také časté kontroly, které mohou pomoci eliminovat případné hygienické nedostatky již v raném stádiu. Volba osvědčených implantátů s velkým povrchem a zároveň hygienicky šetrným přechodem k náhradě zvyšují dlouhodobé vyhlídky na úspěch.

Celou kazuistiku v němčině si můžete přečíst pod tímto odkazem: https://epaper.zwp-online.info/epaper/sim/ij/2021/ij0921/#24.

Anglický překlad článku je k dispozici zde.

Dr. Volker Bonatz působí v soukromé praxi ve městě Landau v Německu. Je magistr implantologie / orální chirurgie a také magistr estetické a rekonstrukční stomatologie. Pravidelně přednáší o dentální implantologii na odborných akcích v Německu a zahraničí.