Plně navigovaná implantace při malém objemu kosti

8. října 2021

Plně navigovaná implantace při malém objemu kostiV současné době stále více implantujeme i v místech s nedostatečnou nabídkou kosti pro klasickou implantaci. V takových případech je stále oblíbenějším řešením využití stávající kosti a skloněných („tilted“) implantátů místo augmentačních postupů. Díky plně digitálnímu workflow, včetně plně navigované chirurgie BioniQ®, je možné implantovat i v blízkosti anatomicky rizikových struktur, jak uvádí MUDr. Pavel Hyšpler, primář stomatologického oddělení ÚVN Praha, ve svém článku.

 

Tento článek najdete v prestižním německém implantologickém časopisu Implantologie Journal č. 10/2021 pod názvem „Schablonengeführte Chirurgie bei geringem Knochenangebot“. MUDr. Hyšpler rozebírá různé možnosti léčby a hodnotí jejich rizika u pacienta s malým objemem kosti v oblasti 36. Výchozí situace nebyla jednoduchá. Po odstranění starého implantátu s viditelnou periimplantitidou v jeho okolí bylo nutné defekt exkochleovat. O několik měsíců později bylo možné naplánovat zavedení nového implantátu.

V popisovaném případě se MUDr. Hyšpler rozhodl zavést implantát BioniQ® o průměru 3,5 mm a délce 12 mm na pozici 36 tak, aby tilted implantát bezpečně míjel průběh mandibulárního kanálu a zároveň respektoval nabídku kosti. Přesnost implantace proto byla zásadní. Díky plně navigované implantaci s použitím chirurgické šablony byl implantát zaveden přesně podle plánu. Čas věnovaný plánování v kombinaci s využitím instrumentária BioniQ® pro navigovanou chirurgii a přesně vytisknutou chirurgickou šablonou umožnily rychlý zákrok s predikovatelným výsledkem.

Moderní technologie umožňují poskytovat pacientům stále větší komfort při ošetření. Zkracuje se doba ošetření, snižuje se počet návštěv ordinace, nepříjemné konvenční otisky jsou nahrazované digitálními. To vše zvyšuje spokojenost pacientů.

Celou kazuistiku v němčině si můžete přečíst on-line pod tímto odkazem https://epaper.zwp-online.info/epaper/sim/ij/2021/ij1021/#6.

Anglický překlad článku je k dispozici zde.

MUDr. Pavel Hyšpler MUDr. Pavel Hyšpler je primář stomatologického oddělení ÚVN Praha. Specializuje se na implantologii. Ve své praxi provedl se systémem BioniQ® již množství navigovaných operací – od náhrad jednotlivých zubů a krátkých můstků po ošetření zcela bezzubých čelistí, přičemž dosahuje vynikajících výsledků. Podílí se na pregraduálním i kontinuálním vzdělávání stomatologů. Je autorem řady odborných článků a dvou patentů z oblasti stomatologie. Podílí se na vývoji dentálních technologií a materiálů, přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí.