Ohlédnutí za seminářem IMPLANTOLOGIE 2012

20. dubna 2012

sal Šestnáctý ročník odborného implantologického semináře pořádala společnost LASAK 20. dubna 2012 v Clarion Congress Hotelu Prague. Semináře se zúčastnilo téměř dvě stě zubních lékařů a techniků z České republiky i zahraničí.

Mazanek a Strnad Seminář zahájil a účastníky přivítal ředitel společnosti LASAK, Ing. Jakub Strnad, Ph.D., na něhož navázal prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., jakožto předsedající dopoledních přednáškových bloků. Simunek a Kopecka Úvodní přednáška doc. MUDr. Antonína Šimůnka, Ph.D. a MUDr. Dany Kopecké, Ph.D. z Hradce Králové byla zaměřena na okamžité zatížení implantátů jako spolehlivý postup náhrady zubů. Tento stále více žádaný postup ošetření je umožněn zejména vysoce strukturovanými povrchy implantátů, které urychlují oseointegraci, a kónickým tvarem fixtur, usnadňujícím dosažení vysoké primární stability. Autoři se zabývali tím, v jakých případech, za jakých okolností a jakou technikou je možné tuto metodu použít. Standardně ji používají u implantátů IMPLADENT – ACCEL a ProImplant, což demonstrovali řadou kazuistik. Přednáška byla doplněna demonstračním videem z operace.

Holakovsky MUDr. Jiří Holakovský z Prahy demonstroval rekonstrukci a rehabilitaci defektu po tříštivé zlomenině těla dolní čelisti a ztrátě alveolárního výběžku dolní čelisti, vč. zubů, u konkrétní pacientky. K vyřešení nedostatečného vertikálního objemu byla použita metoda kostní, alveolární distrakce v kombinaci s horizontální augmentací alveolárního výběžku. Po zhojení byly zavedeny nitrokostní dentální implantáty.

Cevallos V moderní implantologii roste potřeba kvalitního nahrazení nedostatečného objemu alveolární kosti. Dr. Miguel David Lecaro Cevallos, Ph.D. z Hradce Králové prezentoval klinické výsledky, podpořené histologickým vyhodnocením biopsií, specifické kombinace β-trikalciumfosfátu a autologní kosti jako augmentačního materiálu pro dvoufázový laterální sinus lift.

Vosahlo Na několika kazuistikách prezentoval MUDr. Tomáš Vosáhlo z Hradce Králové příklady implantatoprotetických rekonstrukcí s různými koncepty ošetření. Ty jsou navrhovány na základě anatomických dispozic alveolární kosti, vertikální vzdálenosti mezičelistního vztahu, přítomnosti parafunkcí nebo s ohledem na typy již zhotovených protetických prací. Aby bylo docíleno co nejpřirozenějšího výsledku, předchází samotnému implantoprotetickému řešení často parodontologické či ortodontické předléčení.

Gazdacko Na pacientech ze své praxe prezentoval MUDr. Ján Gazdačko z Martina na Slovensku způsoby implantologického ošetření při různých komplikovaných anamnézách (žloutenka, osteoporóza, diabetes mellitus typ 2 atp.). Vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu pacientů a jejich finančním možnostem volil ve většině případů hybridní náhradu. Na závěr uvedl případ zdravotní sestry, která byla pacientem nakažena žloutenkou, a jako vedlejší účinky léčebné látky se projevil značný úbytek vápníku. Po stabilizaci pacientky jí byly před 19 lety zavedeny implantáty, které jsou k její spokojenosti funkční dodnes.

Hocheneder Dr. Rudolf Hocheneder z Mnichova v Německu přednesl příspěvek na téma „Periimplantitida: prediktabilní terapie, kombinující fotodynamickou terapii (Helbo-Laser), vazivový štěp a PRP“. S rostoucím množstvím zavedených implantátů je možné pozorovat stále více problémů s onemocněními parodontu kolem implantátů (mukositida, periimplantitida). V porovnání s klasickou parodontologií se rozhraní implantát-kost podstatně liší od přirozeného zubu, a proto jsou zapotřebí odlišná diagnostická a léčebná schémata. Dr. Hocheneder představil osvědčenou koncepci řešení periimplantátových infekcí a předvedl chirurgický postup krok po kroku.

Polenik Přednáška doc. MUDr. Pavla Poleníka, Ph.D. z Plzně byla věnována vysoce aktuální problematice integrace měkkých tkání s povrchem implantátu. Měkké tkáně, obklopující implantát, jsou důležitým prvkem, který tvoří rozhraní mezi oseointegrovanou částí implantátu a mikrobiálně kontaminovaným prostředím ústní dutiny. Výsledky testů prokázaly, že charakter povrchu titanu je významným faktorem, který rozhoduje o realizaci a kvalitě spoje s fibrilami kolagenu I.

Poster Cast-OnSoučástí konference byla také posterová sekce, kde mimo jiné bylo prezentováno použití individualizovatelného pilíře Cast-On, který společnost LASAK uvedla na jaře na český trh.

prezentace BioCam