Klinická studie potvrzuje vynikající zkušenosti uživatelů s implantáty BioniQ

28. února 2020

Úspěšnost výrobků společnosti LASAK je dlouhodobě sledována a především dokumentována klinickými studiemi publikovanými v odborné literatuře. Byla zveřejněna další studie dokládající vysokou kvalitu produktů společnosti LASAK. Článek byl publikován v odborném americkém časopise JOMI 2019; 34(5):1184–1194.

Společnost LASAK nabízí originální řešení založené na vlastním výzkumu a vývoji. Užitné vlastnosti svých implantátů BioniQ® dokládá LASAK rigorózně sledovanou a vyhodnocenou reálnou úspěšností v klinické praxi. „Víme, jak naše implantáty fungují. Tak můžeme svým zákazníkům i pacientům nabídnout jistotu, bezpečnost a prediktabilitu implantologického ošetření.“ doplňuje CEO společnosti LASAK, Ing. Jakub Strnad, Ph.D.

V prestižním mezinárodním periodiku JOMI, které se zabývá problematikou implantologie, bylo uveřejněno klinické sledování implantátů BioniQ® s BIO povrchem popisující vliv tenkého a tlustého biotypu na chování marginální kosti při různém způsobu zanoření. Zveřejněny jsou výsledky po 2 letech implantátů ve funkci, přičemž celý časový úsek klinického sledování je 5 let.

Z dílčích výsledků po 3. roce funkčního zatížení vyplývá 100% kumulativní úspěšnost sledovaných implantátů podle definovaných kritérií úspěšnosti. Resorpci kosti větší než 1 mm a menší než 2,5 mm za 3 roky ve funkci vykazovalo 9 implantátů (9,2 %) od implantace a 2 implantáty (2,1 %) od nasazení zubní náhrady.

 

Dynamika změn úrovně marginální kosti u systému BioniQ®

* Standardní norma dle: Albrektsson T et al. Int J Oral Maxillofac Implants, 1996;1(1):11–25. Albrektsson T and Zarb GA. Int J Prosthodont 1993;6(2):95–105. Roos J et al. Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504–514.

 

Krčková partie implantátu s modifikovanou drsností povrchu je zvýrazněna červenou barvou.Byla dokázána vysoká stabilita marginální kosti a měkkých tkání při použití implantačního systému BioniQ® s modifikovanou drsností povrchu v krčkové partii.

Lze konstatovat, že kvalita attachmentu konektivní tkáně a spojovacího epitelu k povrchu implantátu je přímo ovlivňována biotypem, resp. tloušťkou biologické šíře, zatímco zanoření implantátu definuje vzájemnou (relativní) polohu, a tedy dostupnost tohoto attachmentu. Proto patří biotyp měkkých tkání a zanoření implantátu mezi principiální faktory ovlivňující ztrátu marginální kosti.

Zobrazit celou studii