Celková rekonstrukce chrupu pomocí zubních implantátů: Případová studie

15. dubna 2024

Ošetření pacienta s bezzubou čelistí se musí vypořádat s řadou problémů. V první řadě jde o celkový zdravotní stav pacienta a schopnost podstoupit poměrně rozsáhlý chirurgický zákrok. Dalším problémem je lokální dostatek alveolární kosti k umístění dostatečného počtu implantátů. S tím souvisí potřeba pečlivého plánování počtu a umístění implantátů. Publikovaná kazuistika doc. MUDr. Martina Starosty, Ph.D., představuje komplexní léčebný přístup k pacientce s bezzubou horní čelistí a fixním můstkem na zbytkovém chrupu ve spodní čelisti a dokládá vhodnost použití implantátů BioniQ® a BioniQ® Plus v různých situacích. Důraz byl kladen na individuální plánování, výběr implantátů a typ protetické náhrady s ohledem na dlouhodobou stabilitu ošetření.

 

Plán léčby a použité implantáty

Pacientka, 58letá žena, podstoupila celkovou rehabilitaci chrupu. V dolní čelisti byly extrahovány zbývající zuby a následně byly použity čtyři implantáty BioniQ® Plus o průměru 4 mm a délkách 10 a 12 mm zaváděné v úrovni měkkých tkání. V horní čelisti bylo zavedeno celkem šest implantátů BioniQ®. Implantáty o průměru 4 mm a délkách 12 a 14 mm ve frontální oblasti a průměru 5 mm a délce 10 mm v oblasti molárů. Optimální umístění fixtur pomohla určit původní snímatelná zubní náhrada.

  

 

Protetická rekonstrukce

V dolní čelisti byla použita hybridní náhrada s teleskopickými korunkami, umožňující snadnou ústní hygienu. V horní čelisti byla s ohledem na přání pacienta zvolena fixní náhrada ve formě frézovaného zirkonového mostu pro svoje estetické vlastnosti a dostatečnou mechanickou odolnost.

  

 

Diskuze a závěr

Kazuistika ukazuje, že k rehabilitaci chrupu pomocí zubních implantátů je vždy třeba přistupovat komplexně a při jejím plánování je nutné zohlednit řadu různorodých faktorů včetně přání a požadavků pacienta. Výsledky po třech letech od implantace ukazují, že použití různých způsobů ošetření horní a spodní čelisti a použití různých materiálů protetické práce není překážkou na cestě k dlouhodobě stabilním a funkčním výsledkům.

Celou studii doc. MUDr. Martina Starosty, Ph.D. najdete na odkaze zde.

Odborný článek byl zveřejněn v CSK Scientific Press: doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.; Total Tooth Reconstruction Using Dental Implants. J of Clin Case Stu, Reviews & Reports 2(2), 1-4.

 

Odborný seminář IMPLANTOLOGIE 2024

Navštivte odborný seminář IMPLANTOLOGIE 2024, kde se můžete osobně setkat s doc. MUDr. Martinem Starostou, Ph.D. a poslechnout si jeho přednášku na téma Příčiny nevhojení implantátů a dozvědět se tak více o této problematice od jednoho z největších odborníků na poli implantologie.