Prezentace vynikajících klinických výsledků implantátů BioniQ na mezinárodním kongresu EAO 2019 v Lisabonu

7. ledna 2020

Clinical Oral Implants ResearchBěhem posledního zářijového víkendu probíhal mezinárodní kongres European Association for Osseointegration (EAO) v portugalském Lisabonu. Také letos byly na kongresu prezentovány dlouhodobé vynikající výsledky implantologického systému BioniQ®.

Abstrakt prezentované práce zaměřené nejen na vyhodnocení vlivu zanoření implantátu BioniQ® při implantaci byl rovněž zveřejněn ve speciálním čísle nejprestižnějšího implantologického časopisu Clinical Oral Implants Research. Zveřejněny jsou výsledky po 3 letech implantátů ve funkci, přičemž celý časový úsek klinického sledování je 5 let.

Po 3 letech ve funkci je celková průměrná resorpce kosti v okolí sledovaných implantátů 0,36 ± 0,69 mm od implantace, respektive 0,13 ± 0,65 mm od zatížení. Současně byl dokumentován významný vliv relativní polohy krčkové části implantátu vzhledem k okolní tkáni na dynamiku kostní resorpce. Fixtury zavedené pod úroveň marginální kosti, tj. s absencí počátečního přímého kontaktu pojivové tkáně s krčkem fixtury, vykazují signifikantně vyšší kostní resorpci než fixtury zavedené do úrovně a nad úroveň kosti, tj. ty, které mají přímý kontakt pojivové tkáně s krčkem fixtury již od zavedení.

 

Publikovaný abstrakt je zveřejněn zde:

Implants with an osteoconductive surface and a moderately rough neck – 3 years of follow-up; Nesvadba R., Novák Z., Strnad J., Kamprle J., Strnad Z.: Clin Oral Implants Res. 2019;30(S19):303. doi:10.1111/clr.259_13509