Novinka v sortimentu: SilverPlug – antibakteriální výplň šachty fixačního šroubu

9. února 2024

Představujeme vám jediný CE a FDI registrovaný světově patentovaný zdravotnický prostředek k utěsnění šachty fixačního šroubu SilverPlug®. Snižte riziko vzniku periimplantitity u vašich pacientů a používejte certifikované zdravotnické prostředky.

SilverPlug® je jediný známý registrovaný zdravotnický prostředek (třídy IIA), který je přímo určený k utěsnění šachty pro fixační šroub uvnitř abutmentu (nad fixačním šroubem). Účinně vyplňuje volný prostor, který by mohl být kolonizován bakteriemi a svými antibakteriálními vlastnostmi pomáhá eliminovat hromadění bakterií v šachtě protetické práce.

Běžně používané materiály

Běžně používané materiály, které nejsou certifikované jako zdravotnické prostředky (vosk, bavlna, gutaperča, teflon atp.) a které se obvykle k účelu vyplnění šachty nad fixačním šroubem používají, vytvářejí ideální prostředí pro množení anaerobních bakterií. Použití takových materiálů je v praxi sice běžné, přináší s sebou ale mnohá rizika.

  

Až 80 % „zdravých“ implantátů vykazuje určité známky zánětu sliznice. SilverPlug® nabízí jednoduché, účinné a dlouhodobé řešení, které pomáhá redukovat množství bakterií v okolí implantátů a snižuje související rizika.

 

Výhody SilverPlug®

SilverPlug® je jediný zdravotnický prostředek na světě certifikovaný k vyplnění šachty fixačního šroubu uvnitř pilíře.

Používání registrovaných zdravotnických prostředků chrání lékaře, kliniky a zdravotnická zařízení před právními dopady ve vztahu k platným právním předpisům (EU 2017/745 Regulation – MDR) v důsledku pochybení způsobených používáním nevhodných výplňových materiálů.

Výhody výplňového/těsnicího materiálu SilverPlug®:

  • Pomáhá snižovat riziko periimplantitidy
  • Snadné zavedení a vyjmutí v jednom kuse
  • Chrání hlavu šroubu před poškozením
  • Snadné stlačení pro dokonalé vyplnění šachty
  • Antibakteriální účinek bez uvolňování chemických látek
  • Objemově stabilní
  • Jediný registrovaný zdravotnický prostředek pro tuto aplikaci
  • Kompatibilní se všemi implantačními systémy
  • Jakýkoli typ kompozitu může být použit pro dokončení protetické práce

  

Antibakteriální vlastnosti

Těsnicí materiál SilverPlug® je vyrobený z polymeru s obsahem stříbra (Ag), které má přirozené antibakteriální vlastnosti. Materiál si zachovává své funkční vlastnosti po celou dobu života pacienta. Snadno se umisťuje do jakékoli šachty pro fixační šroub a v případě potřeby lze stejně snadno vyjmout při revizi náhrady.

Nosičem obsahujícím ionty Ag+ je zeolit (hlinitokřemičitan sodný), přírodní krystalický minerál s nanopóry. Prostorové uspořádání atomů tohoto materiálu vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů. Ionty Ag+ jsou zachycené v těchto nanopórech a na základě mechanismu iontové výměny jsou schopny napadat bakterie, které se dostanou do kontaktu s povrchem.

V těle nedochází k uvolňování iontů Ag+ a díky mechanismu iontové výměny je přítomnost volných iontů Ag+ na povrchu materiálu SilverPlug® stálá.

 

Co říkají o SilverPlug®

Jak se Silver Plug® používá

Vyzkoušejte SilverPlug®

Jediný certifikovaný zdravotnický prostředek k utěsnění šachty pro fixační šroub můžete zakoupit na shop.lasak.cz.