Seminář IMPLANTOLOGIE 2022

17. června 2022

V pátek 10. 6. 2022 se uskutečnil již 24. ročník tradičního implantologického semináře IMPLANTOLOGIE. Konference byla z důvodu covidu dvakrát odložena. I přes tento nepříznivý počáteční vývoj jsme nakonec mohli letos přivítat účastníky v pražském Cubex centru.

 

Přednáškami nabitý odborný program

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. spolu s MUDr. Danou Kopeckou, Ph.D. ze stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové se podělili o zkušenosti a přístupy k různým indikacím, které během své 30leté implantologické praxe načerpali. Řadu zásad, které dříve považovali za nepřekročitelné, během času zrevidovali a mnohdy významně přehodnotili, jako v případech postoje ke krátkým a dlouhým implantátům, indikacím sinus liftu nebo k hybridním náhradám.

 

Německý přednášející Dr. med. dent. Kai Fischer se věnoval tématu managementu měkkých tkání, konkrétně augmentaci a korekci měkkých tkání ve frontální zóně. Zvládnutí managementu měkkých tkání považuje za rozhodující faktor pro dlouhodobě stabilní výsledek. V bohatě dokumentované prezentaci se zaměřil na různé klinické scénáře a vysvětlil, jak předcházet komplikacím vznikajícím v měkkých tkáních a jak případné komplikace efektivně korigovat.

 

Mnohaleté zkušenosti s navigovanou implantologií převedl do zajímavé přednášky MUDr. Michal Žitňanský. Předvedl, že moderní navigační techniky, lze „od A do Z“ úspěšně používat i v privátní praxi. Hovořil zejména o pilotní a plně navigované chirurgii BioniQ®, jejich rozdílech, výhodách a nevýhodách, které demonstroval na konkrétních kazuistikách.

 

Uznání kolegů sklidili za obsáhlou a kazuistikami nabitou přednášku kolegové MUDr. Jan Dražan a MDDr. Petr Švestka. Ukázali jak dokonalá týmová spolupráce chirurga a ortodontisty umožní úspěšnou celkovou rekonstrukci chrupu i ve zdánlivě neřešitelných situacích. Inspirativní bylo významné vyžívání nepříliš rozšířených autotransplantačních technik jako varianty k použití tradičního zubního implantátu.

 

Večer zakončil MUDr. Pavel Hyšpler, primář stomatologického oddělení ÚVN Praha. Zaměřil se na přesnost intraorálních a laboratorních skenerů, CNC fréz a 3D tiskáren a jejich srovnání s přesností „tradičních“ protetických postupů. Na konkrétních klinických případech rozebral limity intraorálních skenerů při skenování implantátů v závislosti na použité technologii a metodě skenování. V přednášce se také zabýval přesností navigované chirurgie, příčinami nepřesností a možnostmi eliminace chyb, přičemž ukázal obdivuhodný přehled o současných technologiích.

Kvalita přednášek vzbudila opravdový zájem posluchačů, o čemž svědčily i diskuze k jednotlivým přednáškám.

 

Digitální implantologie v popředí

Během přestávky mezi přednáškovými bloky mohli zájemci shlédnout demonstrační workshop navigované chirurgie BioniQ® MUDr. M. Žitňanského a MUDr. M. Vopravilové.

 

Konference se rovněž zúčastnilo několik partnerských firem, které na svých stáncích prezentovaly svoje produkty a novinky, včetně pokročilých 3D CBCT diagnostických přístrojů.

 

Poděkování

Děkujeme všem přednášejícím, partnerským firmám i všem účastníkům a těšíme se na viděnou na příštím ročníku akce.

Zvláštní poděkování patří paní doktorce Kopecké a panu doktoru Dražanovi za ochotu a profesionalitu v roli odborných moderátorů konference.

Tým LASAK