Dlouhodobý úspěch díky vhodně zvolené protetice

9. dubna 2021

Starší pacienti vyžadují zachování žvýkacího komfortu při minimálně invazivním ošetření. Často mají k dispozici také omezený rozpočet. Dr. Volker Bonatz M.Sc., M.Sc. si je toho vědom. Vysoká očekávání svých pacientů naplňuje také díky našim implantátům BioniQ® a materiálu pro řízenou kostní regeneraci PORESORB®-TCP.

K augmentaci byla použita autogenní kostní tkáň společně s materiálem pro kostní regeneraci PORESORB-TCP a bariérovou membránou Collagene AT; po zhojení byly zavedeny dva implantáty BioniQ Plus. Opískované pilíře byly zašroubovány intraorálně a potom byl na ně nalepený most.Jeho kazuistiku si můžete přečíst v renomovaném německém odborném časopise „Implantologie Journal“ č. 3/2021 pod názvem „Richtige Implantatprothetik für langfristigen Erfolg“ (Dlouhodobý úspěch díky vhodně zvolené protetice). V případové studii Dr. Bonatz zdůrazňuje, že pro dnešní praxi je důležitá minimalizace chirurgických zákroků, maximální stabilita tkání, dlouhodobá čistitelnost a díky tomu i vysoká míra spokojenosti pacientů. A to vše při přehledných nákladech na ošetření. Pacienti mají velice vysoká očekávání a vyžadují dlouhodobě funkční a estetické ošetření šetrné k měkkým tkáním. Kromě toho upřednostňují, aby se veškeré úkony prováděly v ordinaci, kterou běžně navštěvují. Dále je žádoucí redukovaný počet implantologických a protetických ošetření. Není tedy vždy snadné splnit všechna jejich očekávání.

Následná spolupráce se zručným zubním technikem měla pro finální výsledek a spokojenost pacientky také velký význam.V uvedené kazuistice Dr. Bonatz popisuje případ své 70leté pacientky s výrazně subkoronárně poškozeným zubem, který byl součástí přes 30 let starého fixního zubního můstku. Pro augmentaci použil autogenní kostní tkáň společně s materiálem pro kostní regeneraci PORESORB®-TCP a bariérovou membránu Collagene AT®. Po zhojení byly zavedeny dva implantáty BioniQ® Plus s leštěným krčkem. Následná spolupráce se zručným zubním technikem měla pro finální výsledek a spokojenost pacientky také velký význam. Celý článek v němčině si můžete přečíst online pod tímto odkazem: https://epaper.zwp-online.info/epaper/sim/ij/2021/ij0321#18.

Dr. Volker Bonatz působí v soukromé praxi ve městě Landau v Německu. Je magistr implantologie / orální chirurgie a také magistr estetické a rekonstrukční stomatologie. Pravidelně přednáší o dentální implantologii na odborných akcích v Německu a zahraničí.