Česká hlava 2010

30. listopadu 2010

hlava kopie

Společnost LASAK získala cenu Česká hlava 2010 v kategorii cena Industrie za Inovaci dentálního implantologického systému. Inovace zahrnovala unikátní bioaktivní povrchovou úpravu a inovovanou konstrukci implantátů, které umožňují dosáhnout vysoké primární stability a rychlejší a bezpečnější vhojení implantátu do kostní tkáně. O udělení tohoto nejprestižnějšího českého vědeckého ocenění rozhodla jedenáctičlenná odborná porota.

Společnost LASAK jako první na evropský trh uvedla bioaktivní, hydrofilní, nanostrukturovanou povrchovou úpravu dentálních implantátů, tzv. BIO-povrch. Experimentální a zejména klinické, široce dokumentované výsledky potvrdily, že dentální implantáty s BIO-povrchem významně urychlují a zkvalitňují proces osteointegrace a optimalizují stabilitu implantátu v kritické počáteční době vhojování, což vede ke zvýšené předpověditelnosti a úspěšnosti léčby a umožňuje využití nových progresivních klinických postupů, které významně zkracují dobu ošetření. V současné době je oceněná povrchová úprava využívána v mezinárodním měřítku na trzích více než dvaceti zemí světa, např. v Německu, Švédsku, což představuje vynikající reprezentaci české vědy v zahraničí.

Prebrani oceneni Získání ocenění Česká hlava je výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje, na němž se společností LASAK spolupracují přední výzkumné a vzdělávací instituce. Spolupráce s klinickými pracovišti umožnila úspěšné rozšíření nové technologie do klinické praxe. Prestižní ocenění Česká hlava patří tedy i všem spolupracujícím zařízením, kterým Ing. Jakub Strnad, ředitel společnosti LASAK, osobně poděkoval na výročním 15. Implantologickém semináři, konaném v dubnu letošního roku.