Seminář již tento pátek v Praze!

31. března 2014

Curd_BollenOsmnáctý ročník odborného semináře IMPLANTOLOGIE, pořádaného společností LASAK, se uskuteční již tento pátek 4. dubna 2014 v Clarion Congress Hotelu Prague, ul. Freyova 33, Praha-Vysočany. Pozvání přijal také významný nizozemský implantolog Dr. Curd M. L. Bollen, DDS, PhD, MSc perio.

Dr. Bollen je předním nizozemským odborníkem v oblasti implantologie a parodontologie. Prestižní privátní praxi provozuje v Nizozemí a Belgii. Je autorem nebo spoluautorem více než padesáti odborných publikací, zaměřených na parodontologii a implantologii. Jeho přednášky vycházejí z každodenní praxe a jsou i prakticky a moderně zaměřeny.
Dr. Bollen svým příspěvkem „Periimplantitida: onemocnění moderní doby“ přednese nejenom patogeneze onemocnění a současné moderní možnosti léčby, ale uvede také několik případů ze své praxe, se kterými se setkáváte i Vy.

Kompletní program 18. ročníku semináře:

8.30–9.00 Registrace

I. Blok přednášek

9.10–9.30
Kopecká D. (Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové): Anatomické limity v implantologii

9.35–10.20
Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T. (Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové): Tilted implantáty – axiální zatěžování implantátů ano, nebo ne?

10.25–10.50 Přestávka, občerstvení

10.50–11.20
Dzan L., Borovcová V. (Krajská nemocnice Liberec): Sociální řešení – ano či ne?

11.25–12.25
Bollen C. M. L. (Privátní praxe, Nizozemí): Periimplantitida: onemocnění moderní doby

12.30–13.45 Přestávka, oběd, posterová prezentace

II. Blok přednášek

13.45–14.25
Siebert T. (Dentální centrum, Trnava, SK): Okamžitá implantace a okamžité funkční zatížení – dlouhodobé výsledky

14.30–15.10
Dostálová T., Kříž P., Hubáček M. (Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha): Funkční a estetická rekonstrukce implantátů CAD/CAM technikou – dlouhodobá stabilita léčby

15.15–16.00
Poleník P. (Stomatologická klinika LF UK v Plzni), Strnad Z., Strnad J. (LASAK s.r.o., Praha): Interakce pojivové tkáně s hydrofilním bioaktivním povrchem implantátů in vitro a in vivo

16.05–16.20 Závěrečná diskuze

Těšíme se na Vaši návštěvu!