Seminář IMPLANTOLOGIE 2023

3. května 2023

25. ročník implantologické konference IMPLANTOLOGIE 2023, která se uskutečnila v pátek 21. 4. 2023 v pražském Cubex centru, přinesl řadu zajímavých témat a přednášek od předních odborníků z ČR i ze zahraničí. Na konferenci se sešlo přes 100 návštěvníků, kteří získali mnoho nových poznatků a zkušeností v oboru implantologie.

 

Prvním řečníkem konference byl Peter Brunzel, MBA z Dental Results, Německo, který se zaměřil na představení systému PrimeLOC. Systém PrimeLOC je určen pro celkové nebo částečné snímatelné náhrady, které jsou kompletně či částečně neseny intraoseálními implantáty v horní či dolní čelisti. Angulované attachmenty PrimeLOC s angulací 18° umožňují korigovat disparalelitu zavedených implantátů. Peter Brunzel představil výhody a unikátní vlastnosti nových attachmentů, které umožňují dosahovat ještě lepších výsledků protetického ošetření pomocí hybridních náhrad.

   

 

Dalším řečníkem byl prof. Dr. Jörg Neugebauer, PhD, který kromě soukromé kliniky Dres Bayer & Kistler působí na německých univerzitách v Berlíně a Kolíně nad Rýnem. Navázal na přednášku svého předřečníka kazuistikami a příklady použití attachmentů PrimeLOC při ošetření svých pacientů. Uvedl řadu doporučení na základě vlastních zkušeností, ale také na základech výsledků mnoha odborných studií, např. srovnání míry selhání protetických náhrad při použití různých typů attachmentů. Profesor Neugebauer nabídl zajímavý pohled na attachmenty PrimeLOC, nejen jako na ekonomickou možnost pro stabilizaci celkové náhrady s cílem zlepšit kvalitu života především starších pacientů.

   

 

Třetím řečníkem prvního bloku přednášek byla MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D. ze stomatologické kliniky královehradecké fakultní nemocnice, která se specializuje především na problematiku náhrad nesených implantáty, estetické rehabilitace chrupu, gnatologii nebo problematiku protetických materiálů. Ve své přednášce se MUDr. Vavřičková zabývala vlastními zkušenostmi s plně digitalizovanou výrobou náhrad nesených implantáty. Přesto, že mnoho literárních zdrojů popisuje výbornou přesnost a rychlost, ukazuje se, že zatím není možné zcela opustit konvenční způsoby výroby protetických prací ve všech indikacích a spolehnout se pouze na skenery, frézky či 3D tisk.

   

 

První přednáškový blok před přestávkou uzavřel svojí přednáškou MUDr. et Ing. Aleš Janoušek za společnost LASAK. „Implantologie je komplexní obor, který v sobě zahrnuje medicínské a technické aspekty. Na rozdíl od medicínské problematiky je technická stránka implantologie málo prezentována, zřídka kdy diskutována a často je přímo opomíjena.“ uvedl na úvod svého vystoupení. Upozornil proto na nejčastěji pozorované technické potíže, se kterými se setkává, uvedl možná řešení vzniklých problémů, ale především upozornil na důležitost prevence, která je při dodržování doporučených postupů velmi snadno aplikovatelná.

   

 

Problematiku digitální implantologie obsahoval i druhý přednáškový blok. Zkušenosti s pasivní navigací prezentoval MUDr. Jiří Hrkal ze Stomatologického centra HDC Kladno s.r.o. Na celé řadě kazuistik představil vlastní 10leté zkušenosti při použití setů pro pasivní navigovanou chirurgii různých implantačních systémů (LASAK, Bego, Osstem, Straumann…), jejich možnosti, přednosti i nedostatky. Navigovaná implantologie může pomoci s bezpečnou a relativně přesnou implantací. Vždy je ale třeba mít velmi dobře zvládnuté základní implantologické techniky implantace „z volné ruky“.

   

 

Komplikace dentální implantologie z pohledu čelistní chirurgie přednesl MUDr. et MUDr. Jiří Holakovský primář Stomatologické kliniky VFN v Praze. Zaměřil se na problematiku komplikací a v některých případech i na pochybení lékařů se kterými se setkal, a která významným způsobem mohou ohrožovat a ohrožují celkový zdravotní stav pacienta. Ze svého působení na fakultním pracovišti s kumulací těch nejzávažnějších a nejproblematičtějších případů vybral zajímavé kazuistiky a připomněl svým kolegům, že odeslat pacienta na pracoviště tohoto typu včas může být často to nevhodnější řešení pro všechny strany.

   

 

Posledním řečníkem konference byl MUDr. et MUDr. Tomáš Vosáhlo ze Zubního studia Hradec Králové. Ve své přednášce se věnoval multi unit rekonstrukcím chrupu s dentálními implantáty. V teoretickém úvodu probral plánování protetiky na implantáty, tak aby byl výsledek co nejstabilnější nebo různé koncepce ošetření v souvislosti s různými typy poškození chrupu. Na kazuistikách ukázal postupy ošetření, vysvětlil důvody pro volbu konkrétní techniky či materiálu pro zhotovení protetiky. „K funkční a estetické obnově chrupu je nutné správné naplánování celého procesu.“ připomněl.

   

 

Poděkování

Děkujeme všem přednášejícím, partnerským firmám i všem účastníkům a těšíme se na viděnou na příštím ročníku akce.

Zvláštní poděkování patří odborným moderátorům konference, MUDr. Jiřímu Holakovskému a MUDr. Pavlu Hyšplerovi, kteří zajistili hladký průběh přednášek i profesionální vedení diskuzí.

Tým LASAK