Ohlédnutí za seminářem IMPLANTOLOGIE 2015

23. dubna 2015

Jakub Strnad_LASAK seminář Již 19. ročníku odborného implantologického semináře IMPLANTOLOGIE 2015, pořádaného každoročně společností LASAK, se zúčastnilo přes dvě stě zubních lékařů a techniků. Ústředním heslem všech přednášek bylo „Jednoduchost a efektivita v dentální implantologii“.
Antonín Šimůnek_LASAK seminář V pátek 17. dubna se v Praze sešli odborníci na implantologii nejenom z České republiky, ale také z řady dalších evropských zemí, aby si vyslechli přednášející a následně diskutovali o aktuálních otázkách ze své každodenní praxe. Na porovnání mezi teorií a každodenní praxí u kontraindikací v implantologii se zaměřila MUDr. Dana Kopecká z FN v Hradci Králové. Mezi jinými hodnotila v souvislosti s implantací také léčbu bisfosfonáty, která je v současné době velmi diskutovaným tématem. Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., z FN v Hradci Králové podrobně analyzoval možnosti ošetření horní čelisti konceptem All-on-X.

Kai Fischer_LASAK seminář Velký ohlas zaznamenala přednáška Dr. Kai Fischera z Německa o managementu měkkých tkání v estetické a funkční zóně. Při augmentačních postupech, jejichž cílem je zvětšit objem měkké tkáně, se často aplikuje autologní tkáň z patra ve formě volných gingiválních štěpů nebo subepiteliálních štěpů. Je třeba rozlišovat mezi funkčními a estetickými indikacemi. V distálním neboli funkčním úseku je hlavním cílem zachování nebo zvětšení objemu keratinizované sliznice v okolí implantátů, aby se předešlo infekcím přilehlé tkáně. Naopak ve frontálním úseku je zvětšení objemu měkké tkáně nezbytné pro dosažení dokonalého vzhledu.

Vladimír Zábrodský_LASAK seminář O své zkušenosti s používáním nového implantačního systému BioniQ® ve své soukromé praxi v Praze se podělil MUDr. Tomáš Hudler. Během roční práce se systémem vykazují implantáty BioniQ® pouze pozitivní výsledky, které jsou dokumentovány dle vypracovaného protokolu a metodiky. MUDr. Vladimír Zábrodský z Prahy prezentoval na základě svých pětadvacetiletých zkušeností způsob ošetření hybridní náhradou kotvenou implantáty. Postupy ošetření se během let standardizovaly a zjednodušily, i dnes je tento způsob ošetření horní bezzubé čelisti vnímán pacienty velmi pozitivně. Čím vším se zabývá implantolog v malém středočeském městě, prezentoval MUDr. Jan Dražan ze Slaného na případech ošetření ze své každodenní praxe, a to od ošetření parodontologického pacienta, přes periimplantitidu až po autotransplantaci zubů.

Jiří Mazánek_LASAK seminář K úspěšné diskuzi přispěli nejenom všichni přednášející a posluchači v sále, ale také předsedající jednotlivých přednáškových sekcí prof. MUDr. Jiří Mazánek, CSc., a prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. Současně probíhala také posterová prezentace, většinou zaměřená na kazuistická sdělení o použití implantátů BioniQ®, IMPLADENT® a CAD/CAM technologie BioCam®. Ve foyer byli všem účastníkům semináře k dispozici k zodpovězení otázek a seznámení s novinkami kolegové z obchodního, vývojového a výzkumného oddělení společnosti LASAK.

Jiří Holakovský_workshop BioniQ Po obědové pauze následoval pro předem registrované zájemce praktický workshop Jednoduše a efektivně se systémem BioniQ®, vedený MUDr. Jiřím Holakovským z VFN v Praze, který se s účastníky podělil o své zkušenosti s implantačním systémem BioniQ®. Následně si všichni mohli zavádění implantátů vyzkoušet na fantomech.
Dana Kopecká_LASAK seminář LASAK seminář Tomáš Hudler_LASAK seminář LASAK seminář – prezentace produktů LASAK seminář – dotazy od posluchačů Jan Dražan_LASAK seminář posterová prezentace_LASAK seminář posterova prezentace_LASAK seminář

workshop BioniQ workshop BioniQ workshop BioniQ workshop BioniQ