Ohlédnutí za seminářem IMPLANTOLOGIE 2013

19. dubna 2013

LASAK seminar_sal prezentace BioniQ

Již sedmnáctý ročník odborného implantologického semináře proběhl 19. dubna 2013 v hotelu Clarion v Praze. Zúčastnilo se ho více než dvě stě odborníků, zabývajících se implantologií, z České republiky i ze zahraničí.

Jiri Mazanek Účastníky přivítal a seminář zahájil ředitel společnosti LASAK, Ing. Jakub Strnad, Ph.D., na něhož navázal prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., jakožto předsedající dopoledních přednáškových bloků.

Antonin Simunek V úvodní přednášce doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. zhodnotil vývoj české implantologie za uplynulých dvacet let – od zavedení prvního implantátu v Implantologickém centru v Hradci Králové v březnu 1993 po současnost – a shrnul své poznatky z dosavadní praxe. Česká implantologie postupně dohnala desetileté zpoždění, se kterým do oboru vstupovala. V současné době je hlavním tématem estetika, a to jak červená, tak bílá.

Dana Kopecka MUDr. Dana Kopecká, Ph.D. komentovala video zachycující krok za krokem náhradu dolního zubního oblouku pomocí Brånemarkova mostu u dvaaosmdesátiletého pacienta. Kamera zachytila kompletní chirurgickou fázi a zhotovení provizoria během jednoho dne a následný postup při vytváření finální náhrady na BioCam® konstrukci, jejíž zhotovení jsme sledovali včetně naskenování modelu a samotného frézování konstrukce.

Luigi Canullo Stabilitou tkání v okolí implantátu se zabýval Dr. Luigi Canullo, Ph.D. z Itálie. Dlouhodobé klinické a radiografické výsledky ukázaly, že je koncept platform switchingu aplikovatelný ke snížení kostní remodelace v okolí implantátu, zatímco imunohistochemická analýza ukázala variabilní dispozici různých pacientů ke kostní remodelaci. Dr. Canullo dále zdůraznil význam velikosti odstupu spojení implantát-abutment od kosti, čistoty používaných komponent a protetického protokolu ošetření na stabilitu tkání v okolí implantátu.

Tomas Vosahlo MUDr. Tomáš Vosáhlo prezentoval rekonstrukci horní i dolní čelisti pacienta s vysokými nároky na estetiku. Podrobně popsal cestu od snímatelné náhrady s mezifází fixních provizorních můstků na ProImplant implantátech a definitivních implantátech až po definitivní protetické ošetření. Hlavním cílem bylo vytvořit perfektní estetiku, výbornou funkci, biologickou integraci a opravitelnost protetického řešení.

Curd Bollen Dr. Curd M. L. Bollen, Ph.D. z Nizozemí zaměřil svoji prezentaci na použití krátkých implantátů, které se mu v jeho praxi osvědčily a vykazují dlouhodobě dobré klinické výsledky. Mezi výhodami krátkých implantátů prezentoval eliminaci náročných postupů kostní augmentace. 6mm implantáty přinášejí jak časovou úsporu chirurgovi, tak finanční pacientovi (včetně případného snížení počtu chirurgických zákroků).

jindrich Charvat s pacientkou Tři případy protetického ošetření na implantátech představil MUDr. Jindřich Charvát, CSc.; ve dvou případech šlo o seniory, v jednom o mladého pacienta s poraněným obličejem po kopnutí koněm. Na své osmdesátileté pacientce, vitální učitelce zpěvu, demonstroval přímo před posluchači výsledek své práce. I přes léčbu osteoporózy bisfosfonáty byl nahrazený původní funkčně nedokonalý můstek na dolní čelisti šroubovanou náhradou na implantátech. Vzhledem k dobrému výsledku čeká pacientku také rekonstrukce horní čelisti.

jiri Holakovsky MUDr. Jiří Holakovský na několika kazuistikách prezentoval jiný pohled na implantologii, a to jako na prostředek řešení defektů v oblasti obličeje a hlavy. Nejčastějšími příčinami těchto ztrát jsou traumatická poranění, onkochirurgické výkony a vrozené anomálie. Vlastní retence epitéz je zajišťována pomocí kulových nástaveb, třmenů, lokátorů či magnetických abutmentů.

Tomas Siebert MUDr. Tomáš Siebert, Ph.D. ze Slovenska se ve své prezentaci zaměřil na základní management stomatologického ošetření pacientů s osteoporózou léčenou bisfosfonáty, jejichž závažným, i když ne častým nežádoucím účinkem bývá osteonekróza čelistních kostí.

LASAK seminar2013_prezentace BioCam Součástí semináře byla také posterová sekce, v níž mimo jiné byly prezentovány individuální umělé náhrady Cranio-Oss, používané při léčbě rozsáhlých kostních defektů zejména v kranio-maxillo-faciální chirurgii. V průběhu celého dne probíhala ve foyer prezentace produktů společnosti LASAK, z nichž největší zájem byl o frézované konstrukce BioCam® a vybrané komponenty nového implantačního systému BioniQ®, který bude na trh uveden v letošním roce.

posterova prezentace dotazy1 dotazy2 dotazy3 dotazy4 dotazy5 Strnad Jakub LASAK seminar2013_sal2