LASAK oslavil 25 let se svými zákazníky

3. května 2016

Jakub Strnad_LASAK seminar Společnost LASAK oslavila 25. výročí od svého založení na výročním semináři IMPLANTOLOGIE v pátek 15. dubna 2016 na Pražském hradě. U této slavnostní příležitosti se sešlo v Lobkowiczkém paláci přes dvě stě zubních lékařů a techniků z České republiky i zahraničí. Po odborné části programu, v níž se o své zkušenosti z implantologické praxe podělilo šest přednášejících, následoval slavnostní koktejl.

Antonin Simunek_LASAK seminar Výročí založení 25 let je pro českou společnost LASAK významnou událostí. Společnost LASAK jako průkopník moderní dentální implantologie a tvůrce významných pokročilých technologií již 25 let konstantně přispívá k rozvoji tohoto oboru. K know-how společnosti LASAK patří zejména hydrofilní, bioaktivní povrch titanových implantátů, tzv. BIO povrch, zlomová technologie stimulující a urychlující proces oseointegrace. Tato povrchová úprava umožňuje zdokonalovat současné implantologické postupy, rozšiřovat indikační pole, zkracovat dobu ošetření v neposlední řadě i snižovat jeho náklady.
Dana Kopecka_LASAK seminarDentální implantáty s hydrofilním, bioaktivním povrchem uvedl LASAK na evropský trh jako první v roce 2000. V roce 2011 začal s výrobou přesných frézovaných CAD/CAM dentálních konstrukcí BioCam®, které dnes pravidelně používá více než sto zákazníků nejenom z České republiky, a kraniálních implantátů Cranio-Oss. V roce 2013 uvedl na trh nový implantologický systém BioniQ®, který se setkal mezi uživateli s velmi pozitivním ohlasem. Letos byl do systému doplněn také úzký implantát S2.9, vznikl tím tak ucelený komplexní implantologický systém pro ošetření všech situací. Společnost LASAK i nadále nabízí zakázkovou, individualizovanou výrobu, čímž významně převyšuje nabídku svých největších konkurentů na českém trhu.

Stefan Fickl_LASAK seminar Nejvýraznější ohlas zaznamenala na výročním semináři přednáška německého parodontologa a implantologa Dr. Stefana Fickla, Ph.D., z Fakultní nemocnice ve Würzburgu. Ve své prezentaci se zaměřil na techniky pro zachování alveolu, které mohou snížit míru atrofie tkání po extrakci zubu. Jedním z přístupů je okamžité zavedení zubního implantátu a vytvoření štěpu z xenogenního kostního materiálu ve zbývající části lůžka. Měkké tkáně lze též podpořit například transplantací nebo pomocí okamžitých provizorních korunek. Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., a MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., z Implantologického centra v Hradci Králové, představili sérii kazuistických sdělení z vlastní praxe, během níž vždy posluchače seznámili s výchozím stavem, možnými způsoby ošetření a konceptem, který si zvolili na svém pracovišti se všemi z toho plynoucími konsekvencemi – výhodami i nevýhodami.

Arturo Bilbao_LASAK seminar Španělský ústní a maxilofaciální chirurg Dr. Arturo Bilbao Alonso, Ph.D., Ph.D., z Fakultní nemocnice v Santiago de Compostela, se s posluchači podělil o své zkušenosti s rekonstrukcí distálního úseku atrofované horní čelisti pomocí pterigoidních implantátů. Takto zavedené implantáty vykazují v praxi podobnou míru úspěšnosti jako implantáty zaváděné do konvenčních partií horní čelisti. Kladou ale výrazně vyšší nároky na zručnost operatéra. Na druhou stranu umožňují protetická řešení bez nutnosti augmentace nebo distální extenze můstku volným členem.

Tomas Vosahlo_LASAK seminar Koncepce protetického ošetření v odlišných klinických situacích prezentoval MUDr. Tomáš Vosáhlo z Hradce Králové. Dosažení dlouhodobé stability a biologické integrace implantátu a jím nesené korunky jsou cílem protetického ošetření na zubních implantátech. Ve frontálním úseku je třeba volit řešení s přihlédnutím k vysokému nároku na estetický výsledek.

Martin Starosta_LASAK seminar Na dlouhodobé výsledky ošetření úzkými implantáty o průměru 2,9 mm se zaměřil v závěrečné přednášce doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., z Olomouce. Na základě patnáctileté praxe s jejich používáním doložil jak vysokou úroveň ošetření po estetické stránce, tak i minimální množství komplikací, tedy jejich spolehlivost. Implantáty použil zejména při náhradě horních postranních řezáků a dolních řezáků, vždy se v maximální možné míře snažil respektovat anatomii původního zubu.

Lobkowiczky palac_LASAK seminar Své dojmy z přednášek, názory a zkušenosti z praxe mohli účastníci diskutovat během společenské části letošního semináře. Koktejl následoval bezprostředně po odborném programu v Lobkowiczkém paláci. Příznivci umění měli navíc možnost si v muzeu prohlédnout soukromé sbírky rodiny Lobkowiczů. Mezi nejcennější skvosty, ze kterých se mohli návštěvníci těšit, patřil originální manuskript Beethovenovy symfonie Eroica, obraz Senoseč od Brueghela, Canalettova Slavnost na Temži, sbírka historických zbraní nebo kopie slavné sošky Pražského Jezulátka. Slavnostní atmosféru doplnil ohňostroj nad Karlovým mostem, na nějž i město byl z terasy paláce úchvatný výhled.

Lobkowiczky palac_LASAK seminar Lobkowiczky palac_LASAK seminar Lobkowiczky palac_LASAK seminar Arturo Bilbao_LASAK seminar Tibor Nemeth_LASAK seminar Lobkowiczky palac_LASAK seminar Lobkowiczky palac_LASAK seminar LASAK seminar_25 let