Pasivní a aktivní navigovaná implantologie BioniQ v praxi

Teoreticko-praktický kurz s kompletně zpracovanou tématikou a LIVE operací

Seznamte se s využitím pilotní a plně navigované chirurgie implantačního systému LASAK BioniQ® v rámci komplexně pojatého kurzu. Krok po kroku bude probrána problematika diagnózy, plánování pozic implantátů včetně protetického ošetření, plánování chirurgických šablon pro aktivní i pasivní metodu navigace včetně výběru vhodného vodícího pouzdra a jeho umístění do šablony podle délky implantátu v různých plánovacích softwarech.

Součástí kurzu budou LIVE operace a praktická cvičení, při kterých si vyzkoušíte pilotní i plně navigovanou implantaci se systémem BioniQ® na modelech. Součástí praktických cvičení bude také plánování chirurgických šablon v programech CoDiagnostiX® od společnosti Dental Wings a Implant Studio® od společnosti 3Shape.

Termín: bude upřesněn

Místo: HDC Kladno, Slánská 1525, 272 01 Kladno

Cena: 8 900 Kč vč. DPH

Počet kreditů ČSK: 5

Počet účastníků je omezen

Z kurzu si každý účastník odnese certifikát. Během akce je zajištěno občerstvení.

 

Bezplatná zápůjčka instrumentária

Absolventi kurzu mohou využít bezplatné zapůjčení instrumentária pro plně navigovanou chirurgii BioniQ®.

 

Přednášející

MUDr. Jiří Hrkal – HDC Kladno

MDDr. Michal Čičmanec – HDC Kladno

 

Program

8.00 Registrace

8.15 Představení navigované implantologie LASAK BioniQ® – J. Macháček

8.30 Úvod do problematiky digitální a navigované implantologie
Současný stav pasivní a aktivní navigace
Pilotní a plně navigovaná implantace se systémem LASAK BioniQ®
Kazuistiky z praxe – diagnóza, plánování pozic implantátů včetně protetického ošetření, plánování OP šablon pro pilotní i plně navigovanou implantaci, průběh implantací pomocí OP šablon
Diskuze

12.00 Oběd

13.00 Live OP

14.00 Praktická cvičení
Implantace na modelech – pilotní a plně navigovaná chirurgie LASAK BioniQ®
Plánování chirurgických šablon v programu CoDiagnostiX® a Implant Studio®

16.00 Závěr

 

MUDr. Jiří HrkalMUDr. Jiří Hrkal

Vedoucí lékař HDC Kladno, spoluzakladatel a spolumajitel HDC Kladno.
Viceprezident České společnosti pro implantologii (ČSI). V rámci ČSI organizuje systematické vzdělávání v dentální implantologii.
Těžiště činnosti – digitální technologie a postupy v implantologii – diagnostika a plánování, protetické ošetření.

Vzdělání

• V roce 1980 absolvoval LF UK v Plzni, obor Zubní lékařství.
• V roce 1984 složil atestaci v oboru Zubní lékařství.
• Zabýval se především protetikou a dětskou stomatologií, úrazy zubů a dětskou protetikou.
• Od roku 1998 se specializuje v oboru dentální implantologie a implantologická protetika.
• V roce 2004 získal specializaci pro péči ve stomatochirurgii.
• V letech 2006–2008 absolvoval v rámci Curriculum implantologie vzdělávací program Deutsche Gesellschaft für Implantologie.
• V letech 2009–2011 absolvoval Curriculum implantologie ČSI.
• Přednášel a vedl praktická cvičení v rámci Curriculum implantologie – Stomatologická klinika 3. LF UK v Praze.
• V roce 2010 absolvoval stáž na Biotechnology Institut – Dr.Anitua (Vitoria, Španělsko) – zaměření na využití růstových faktorů v implantologii – metoda PRGF.
• V roce 2011 absolvoval stáž na Institut für ZahnÄrztliche Fortbildug – Dr. Iglhaut (Memmingen, Německo) – Kostní augmentace SonicWeld, Management měkkých tkání.
• V roce 2012 absolvoval stáž u Dr. Dogan Kanner (Freiburg, Německo) – Hydrogelový osmotický expander.
• V roce 2013 organizoval, přednášel a vedl praktická cvičení v rámci Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky – Stomatologická klinika 3. LF UK v Praze.

Profesní zkušenosti

• V roce 1992 založil soukromé stomatologické centru HDC Kladno.
• Od roku 1998 se specializuje v oboru dentální implantologie.
• Od roku 2003 se specializuje na využívání digitální tomografie ve stomatologii, na plánování a navigaci v dentální implantologii.
• Od roku 2014 se zaměřuje na vývoj a využití postupů a systémů pro pasivní a aktivní navigaci
• V současné době se účastní studie pro srovnání přesnosti postupů pasivní a aktivní navigace při zavádění dentálních implantátů: Deviation between virtually planned and performed implant position – clinical trial comparing a real-time dynamic navigation system for implantology with fully guided surgical guides ve spolupráci s Ludwig-Maximilians-Universität München – Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie.
• Bohatá přednášková a publikační činnost.
• Spoluúčast na vývoji a ověřování nových materiálů, postupů, technologií a přístrojů v implantologii.

Členství v odborných společnostech

• Od roku 2003 člen IGZ (Implantologische Geselschaft für Zahnärzte).
• Od roku 2005 člen DGI (Deutsche Geselschaft für Implantologie) – druhá největší implantologická společnost na světě (6000 členů).
• V roce 2006 zakládající člen ČSI.
• Od roku 2009 Viceprezident ČSI.
• V roce 2021 zakládající člen AFZIZ („An-Institut für Fortbildung in Zahnärztlicher Implantologie und Zahnmedizin“ an der DTMD University Luxemburg).

 

MDDr. Michal ČičmanecMDDr. Michal Čičmanec

Těžiště činnosti – digitální implantologie, plánování a navigace, CAD/CAM technologie.

Vzdělání

• V roce 2018 absolvoval LF UK v Hradci Králové, obor Zubní lékařství.

Profesní zkušenosti

• Během studií na Gymnáziu v Kladně a později na Lékařské fakultě se intenzivně zabýval především využitím moderních technologií v oblasti dentoalveolární chirurgie, dentální implantologie, protetiky a estetické stomatologie.
• Od roku 2010 je pravidelným účastníkem kongresů pořádaných DGI (Deutsche Gesellschaft für Implantologie) v Německu.
• Od roku 2010 se pravidelně podílí na přípravě a organizaci přednášek a praktických cvičení v rámci systematických vzdělávacích cyklů přednášek Curriculum implantologie ČSI.
• V roce 2010 se účastnil stáže na Biotechnology Institut – Dr. Anitua (Vitoria, Španělsko) – zaměření na využití růstových faktorů v implantologii – metoda PRGF.
• V roce 2011 se účastnil stáže na Institut für ZahnÄrztliche Fortbildug – Dr. Iglhaut (Memmingen, Německo) – Kostní augmentace SonicWeld, Management měkkých tkání.
• V roce 2012 se účastnil stáže u Dr. Dogan Kanner (Freiburg, Německo) – Hydrogelový osmotický expander.
• V roce 2014 se účastnil stáže na Institut für ZahnÄrztliche Fortbildug – Dr. Iglhaut (Memmingen, Německo) – Management měkkých tkání.
• V roce 2015 se účastnil stáže na Ghent University, Belgie – navigovaná implantologie ClaroNav – Navident.
• V roce 2016 se účastnil stáže u Prof. Karin Huth, Ing. Frank Berlinghof (DSI HUBER Dental Science & Innovation in Munich, Mininavident AG in Basel, Švýcarsko) – navigovaná implantologie Mininavident – Denacam.
• Od roku 2018 pracuje v HDC Kladno.
• V letech 2008–2020 absolvoval Curriculum implantologie ČSI – Stomatologická klinika 3. LF UK v Praze.

Členství v odborných společnostech

• Od roku 2015 člen IGZ (Implantologische Geselschaft für Zahnärzte).
• Od roku 2016 člen DGI (Deutsche Geselschaft für Implantologie) – druhá největší implantologická společnost na světě (6000 členů).
• Od roku 2010 člen ČSI.
• Od roku 2021 člen An-Institute DTMD University Luxembourg.


Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů

< Zpět