Penguin RFA

Snadné a dostupné měření stability implantátů

Přístroj PenguinRFA nabízí přesné a objektivní měření stability implantátu, a tak slouží jako spolehlivá pomoc při rozhodování, kdy implantát zatížit. Funkce tohoto bezkontaktního měřicí přístroje je založená na metodě RFA (Resonance Freqency Analysis). Metodou RFA získaná hodnota ISQ (Implant Stability Quotient) poskytne přehled o stabilitě implantátu. 

Sledování oseointegrace

  • Eliminuje možné selhání implantátu
  • Pomáhá určit optimální dobu zatížení
  • Přispívá ke zkrácení doby ošetření

Rezonanční frekvenční analýza (RFA) byla v implantologii zavedena před více než 20 lety. Sonda připevněná k implantátu je bezdotykově stimulována a přístroj zachycuje frekvenci vibrací. Ta je vyhodnocena a znázorněna jako hodnota ISQ.

Hodnota ISQ je zobrazena na displeji přístroje. Představuje úroveň stability v rozsahu od 1 do 99 a přímo koreluje s mikromobilitou implantátu, která závisí na kvalitě kosti a míře oseointegrace. Stupeň oseointegrace je možné změřit tak, že se při zavedení implantátu změří základní hodnota a další se změří před jeho zatížením. Čím je hodnota ISQ vyšší, tím je vyšší také stabilita implantátu. 

Jednoduše a efektivně

  • Opakovatelně použitelné sondy MulTipegTM
  • Snadná obsluha
  • Bezdrátové provedení

Trendem současné dentální implantologie je časné nebo okamžité zatížení implantátů. To klade zvýšené nároky na lékaře a používané technologie. Pokud podmínky nejsou optimální, může nedostatečná primární stabilita zvýšit riziko selhání implantátu. Přístroj PenguinRFA slouží jako spolehlivá pomoc při rozhodování o zatížení implantátu.

Přístroj PenguinRFA je výsledkem více než dvacetiletého výzkumu. Přináší výhody jako opakovaně použitelné sondy MulTipegTM, sterilizovatelný zavaděč, plně bezdrátové kompaktní provedení a maximálně jednoduchou obsluhu. Titanové sondy MulTipegTM jsou k dispozici na všechny renomované implantologické systémy. Díky jejich kalibraci je možné naměřené hodnoty srovnávat napříč různými systémy. Přístroj na měření stability implantátů Penguin RFA, zavaděč pro MulTipeg a MulTipeg

 

Nový e-shop LASAK

 

Nakupujte PenguinRFA pohodlně na shop.lasak.cz

 

 

 

Ke stažení