Všeobecné obchodní podmínky BioCam

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smluvní vztahy mezi obchodní společností LASAK s.r.o., se sídlem Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9, IČ44265786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 6502, oddíl C, jakožto prodávajícím, (dále také jen „prodávající“), a jinými osobami, jakožto kupujícími, (dále také jen „kupující“).

 

Objednávání materiálu

Objednání materiálu je možné v Objednávkovém formuláři BioCam®. Takto přijatá a potvrzená objednávka je považována za oboustranně závaznou.

 

Ceny materiálu

Ceny materiálu se řídí ceníkem BioCam® platným v okamžiku učinění objednávky. Všechny ceny uvedené v ceníku jsou uvedené včetně aktuálně platné sazby DPH a nezahrnují náklady na dopravu, poštovné nebo balné.

 

Ceny přepravného

Pokud není doprava při objednávce dohodnuta jinak, standardní způsob dodání přepravní společností je za cenu 70 Kč bez DPH. Cena za expresní dopravu je 150 Kč bez DPH.

Osobní odběr je možný zdarma na adrese: LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9. Osobní odběry lze uskutečnit po předchozí dohodě v době 8:30–16:00.

 

Dodací podmínky

Doba dodání malých konstrukcí (do čtyř členů) nebo individuálních abutmentů BioCam® je 3–5 pracovních dnů a velkých konstrukcí BioCam® (pět a více členů) 5–7 pracovních dnů bez dne doručení do společnosti LASAK. Po dohodě je možné expresní zhotovení velkých konstrukcí: dodání do 3 pracovních dnů bez dne doručení do společnosti LASAK do 12:00 hod.; v případě vyhotovení konstrukce dle kompletních dat STL dodání zakázky do 3 pracovních dnů bez dne doručení do společnosti LASAK. Příplatek za expresní zhotovení konstrukce je 20 % z ceny zakázky. Po výstupní kontrole bude kupující informován o odeslání nebo možnosti vyzvednutí.

 

Pojištění zásilek

Zásilky jsou pojištěny dodavatelem pro případ ztráty nebo poškození v průběhu přepravy při využití doporučeného způsobu dopravy. V případě jiného způsobu dopravy se pojistné účtuje zvlášť. Přechod rizika se uskutečňuje v okamžiku převzetí zásilky kupujícím.

 

Výměna, vrácení materiálu

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího (výroba na zakázku).

 

Platební podmínky

Výše uvedené ceny se rozumí netto na účet prodávajícího. Za standardní platební podmínku se považuje dodání materiálu na fakturu se splatností 14 dnů ode dne vystavení, přičemž datum vystavení faktury je i datem expedice. V případě prodlení s úhradou faktury si prodávající vyhrazuje právo změnit platební podmínku na dodávky realizované na dobírku, eventuálně na platbu předem. V případě prodlení s úhradou faktury účtujeme úrok z prodlení 0,1 % za den.

 

Ochrana osobních údajů a používání cookies

Odesláním objednávky souhlasí kupující s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání souhlasu zpracovávány společností LASAK s.r.o., IČ: 44265786, se sídlem Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9, jakožto správcem internetových stránek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Odesláním objednávky souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů společností LASAK s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na info@lasak.cz nebo zasláním na adresu LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9. Poskytnuté osobní údaje mohou být předány třetím osobám pouze pro účely expedice zásilek prostřednictvím zasílatelské firmy. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

 

Záruka LASAK

Konstrukce BioCam® jsou vyrobeny z biokompatibilních certifikovaných materiálů. Společnost LASAK tímto zaručuje, že pokud výrobce implantátu jako třetí osoba odmítne výměnu implantátu na základě údajné neúspěšnosti z důvodu použití individuálních řešení společnosti LASAK frézovaných metodou CAD/CAM, a to do 10 let po implantaci, poskytne společnost LASAK implantát i pilíř zdarma. Společnost LASAK dále zaručuje, že v případě vadného výrobku LASAK v důsledku vady pevnosti a stálosti materiálu výrobku v průběhu záručních lhůt (záruka 10 let na konstrukce vyrobené z titanu nebo slitiny CoCr, záruka 5 let na konstrukce ze ZrO2) společnost LASAK tento výrobek vymění za stejný nebo rovnocenný výrobek. Podmínky záruky jsou blíže popsány v Záruce LASAK.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují výhradně na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Je-li některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Odesláním objednávky prodávajícímu deklaruje kupující svůj výslovný souhlas s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek platných v den odeslání objednávky prodávajícímu, a to včetně ujednání o cenách zboží.