Dodací lhůty a ceník

Doba zhotovení a dodání frézovaných konstrukcí BioCam®

Příklady standardní doby zhotovení a dodání frézovaných konstrukcí BioCam® pro různé druhy konstrukcí. V uvedeném příkladu je objednávka doručena do společnosti LASAK v pondělí. Objednávky přijímáme každý pracovní den.

Doba zhotovení a dodání frézovaných konstrukcí BioCam

BioCam® ceník

1. BioCam® šroubované mosty

BioCam šroubované mosty

2. BioCam® třmeny (CEKA PRECI-HORIX) – Ti, Cr-Co

BioCam třmeny (CEKA PRECI-HORIX) – Ti, Cr-Co

3. BioCam® individuální abutmenty

BioCam individuální abutmenty

4. BioCam® cementované mosty nebo kapny na zuby nebo abutmenty

BioCam cementované mosty nebo kapny na zuby nebo abutmenty

5. Provizorní a modelovací pilíře

Provizorní a modelovací pilíře

6. Laboratorní komponenty

Laboratorní komponenty

7. Skenovací tělíska LASAK BioniQ® a IMPLADENT®

Skenovací tělíska LASAK BioniQ a IMPLADENT

8. Pilíře Premill BioniQ® 

Pilíře Premill BioniQ

9. Pilíře BioCam® LASAK BioniQ®

Pilíře BioCam LASAK BioniQ

 

10. Pilíře BioCam® LASAK IMPLADENT®

Pilíře BioCam LASAK IMPLADENT

11. Pilíře BioCam® (titanové báze) pro ostatní systémy

Pilíře BioCam (titanové báze) pro ostatní systémy

12. Pilíře BioCam® (titanové báze) pro ostatní systémy

Pilíře BioCam (titanové báze) pro ostatní systémy

13. Šrouby pro fixaci konstrukce

Šrouby pro fixaci konstrukce