Osstell ISQ

Měření stability dentálních šroubových implantátů

Osstell ISQ patří mezi bezkontaktní měřicí přístroje založené na metodě RFA (resonance freqency analysis). Metodou RFA získaná hodnota ISQ (implant stability quotient) poskytne komplexní přehled o stabilitě implantátu:

  • ihned po zavedení (primární stabilita),
  • v průběhu vhojovacího období,
  • v době funkčního zatížení.

Tento postup dokonale monitoruje zdárný průběh ošetření, případně včas odhalí možné selhání zavedeného implantátu.

Dentální implantologické ošetření představuje jedno z nejpředvídatelnějších ošetření implantáty s téměř perfektní mírou úspěšnosti. Avšak povaha implantologické léčby se mění. Dnes stále více pacientů žádá o rychlejší léčbu např. s využitím časného nebo okamžitého zatížení implantátů a pacienti, kteří by dříve nebývali kandidáty pro implantaci, žádají ošetření také. To samozřejmě klade vyšší požadavky na lékaře a používané technologie.

Zásadním požadavkem pro vhojení dentálního implanátu je jeho stabilita během vhojování. Přístroj Osstell ISQ (Výrobce Osstell AB, Švédsko) představuje diagnostický nástroj, poskytující objektivní, přesnou a kvantifikovanou informaci o této důležité charakteristice. Dovoluje tak sledovat stabilitu implantátu ihned po zavedení, ale také během vhojování a pomáhá tak předejít případnému selhání zavedeného implantátu. Nový Osstell ISQ zahrnuje oproti staršímu přístroji Osstell Mentor dokovací jednotku integrovanou do přístroje a měřící sonda je s přístrojem vždy spojena kabelem. Přístroj poskytuje rychlejší odezvu měření, velký display a moderní ergonomický design usnadňuje odečítání měřených hodnot a umožňuje celkově příjemnější práci s přístrojem.

Osstell ISQ – použití přístroje

Hodnota ISQ se získá přiložením konce měřící sondy ke Smartpegu. Měřící sonda bezdotykově stimuluje Smartpeg a vyhodnotí jeho odezvu. Naměřené hodnoty jsou ukládány do paměti přístroje, ze které mohou být zobrazeny přímo nebo propojením s PC.

Hodnota ISQ (Implant stability quotient) je zobrazena na displeji přístroje. Představuje úroveň stability ve standardním ISQ rozsahu 1–100. Čím vyšší hodnota tím vyšší stabilita implantátu.

Ke stažení