Knihovna Dental Wings

Knihovny pro Dental Wings obsahují kompletní data pro celý implantologický systém LASAK BioniQ®, jako jsou STL soubory dosedů na implantáty (s šestihranem, bez šestihranu, mostové), dosedy na vlepované báze Uni-Base®, dosedy na vlepované báze BioCam® (pilíře BioCam®) a data pro pilíře Premill. Knihovny dále obsahují STL soubory skenovacích tělísek a případně nutné konfigurační soubory.

Knihovna LASAK BioniQ® (Uni-Base) pro DWOS

Knihovna obsahuje univerzální titanové báze Uni-Base® (přímé šroubové kanály) pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.0

Knihovna LASAK pro DWOS

Knihovna obsahuje kompletní data pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.4


Další informace

   Schéma knihovny Dental Wings

   Jak nainstalovat knihovnu pro Dental Wings

   Přehled knihoven Dental Wings