Knihovna Dental Wings

Knihovny pro Dental Wings obsahují kompletní data pro implantologický systém LASAK BioniQ®, jako jsou STL soubory dosedů na implantáty (s šestihranem, bez šestihranu, mostové), dosedy na vlepované báze Uni-Base®, Uni-Base® AN dosedy na vlepované báze BioCam® (pilíře BioCam®) a data pro pilíře Premill. Knihovny dále obsahují STL soubory skenovacích tělísek a případně nutné konfigurační soubory.

Knihovna LASAK BioniQ® (Uni-Base®) pro DWOS

Knihovna obsahuje univerzální titanové báze Uni-Base® (přímé šroubové kanály) a Uni-Base® AN (angulované šroubové kanály) pro systém BioniQ®, včetně variant manuálně zkrácených bází na 3,5 mm.

   Aktuální verze V1.0.0

Knihovna LASAK BioniQ® pro DWOS

Knihovna obsahuje data pro systém BioniQ® s výjimkou bází Uni-Base® a bází Uni-Base® AN

   Aktuální verze V1.0.4


Další informace

   Schéma knihovny Dental Wings

   Jak nainstalovat knihovnu pro Dental Wings

   Přehled knihoven Dental Wings