Knihovna Dental Wings

Knihovny pro Dental Wings obsahují kompletní data pro implantologický systém LASAK BioniQ®, jako jsou STL soubory dosedů na implantáty (s šestihranem, bez šestihranu, mostové), dosedy na vlepované báze Uni-Base®, Uni-Base® AN dosedy na vlepované báze BioCam® (pilíře BioCam®) a data pro pilíře Premill. Knihovny dále obsahují STL soubory skenovacích tělísek a případně nutné konfigurační soubory.

Knihovna LASAK pro DWOS

Knihovna obsahuje kompletní data pro systém BioniQ®.

Knihovna LASAK BioniQ® (Uni-Base®)

Knihovna obsahuje kompletní datové podklady pro titanové báze Uni-Base® pro systém BioniQ®. Součástí knihovny jsou data pro přímé báze, angulované (Uni-base, AN) tak i ručně zkracované na délku 3,5mm (Uni-base, 3,5mm). Data obsahují jak úzké tělísko ta starší dlouhé skenovací tělísko.

   Aktuální verze V1.0.0

 

Knihovna LASAK BioniQ® (Ti-base)

Knihovna obsahuje titanové Ti-báze pro systém BioniQ®. Data obsahují jak úzké tělísko ta starší dlouhé skenovací tělísko.

   Aktuální verze V1.0.0

 

Knihovna LASAK BioniQ® (One-piece)

Knihovna obsahuje integrální dummy (fiktivní) dosedy pro systém BioniQ®. Data obsahují jak úzké tělísko ta starší dlouhé skenovací tělísko. Nutné odeslat do LASAK na vyfrézování.

   Aktuální verze V1.0.0

 

Knihovna LASAK BioniQ® (Screw-On)

Knihovna obsahuje Screw-On dosedy jak pro pilíře tak i vlepované titanové báze Screw-On pro systém BioniQ®.

   Aktuální verze V1.0.0

 


Další informace

   Schéma knihovny Dental Wings

   Jak nainstalovat knihovnu pro Dental Wings

   Přehled knihoven Dental Wings